Η συμμετοχή της Fosun στη Folli Follie της κόστισε 101 εκατ. ευρώ

Η Fosun κατέχει μερίδιο 16,37% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εισηγμένης.

Λογιστική ζημιά που ανέρχεται στα 101 εκατ. ευρώ σημείωσε ο κινεζικός όμιλος Fosun International από τη συμμετοχή του στη Folli Follie (FFG), όπως φαίνεται στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2018.

Η Fosun κατέχει μερίδιο 16,37% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εισηγμένης, το οποίο απέκτησε τμηματικά από το 2006 έως και τον Μάιο του 2018, που πραγματοποίησε και τις τελευταίες αγορές μετοχών Folli Follie, λίγο πριν τεθεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο ΧΑ, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπενθυμίζεται ότι το 10% της συνολικής συμμετοχής της Fosun International στη FFG έχει μεταβιβαστεί από τα τέλη του περασμένου Απριλίου (λίγες μόλις μέρες πριν το ξέσπασμα της κρίσης της FFG) στην πορτογαλική ασφαλιστική Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A., την οποία η Fosun ελέγχει απόλυτα, σε ποσοστό 85%.

Σύμφωνα με τις αναλυτικές πληροφορίες, η αρχική επένδυση της Fosun στη FFG ανέρχεται σε 86 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εισπράξει αθροιστικά από μερίσματα, τα τελευταία χρόνια, ποσό ύψους 7 εκατ. και η λογιστική αποτίμηση της επένδυσής της στον ελληνικό όμιλο ήταν 62 εκατ. ευρώ.

Η Fosun International στις σχετικές σημειώσεις αναφέρει πως βασιζόμενη στην τιμή κλεισίματος (4,8 ευρώ) κατά την 25η Μαΐου, οπότε αποφασίστηκε η αναστολή διαπραγμάτευσης της συμμετοχής, υπολόγισε τη λογιστική ζημία από την εν λόγω συμμετοχή στα 101 εκατ. ευρώ, ενώ η συσσωρευμένη λογιστική ζημία παραλθόντων χρόνων από τη συγκεκριμένη επενδυτική θέση αποτιμάται στα βιβλία της στα 39 εκατ. ευρώ.