Η Space Hellas συμμετέχει στην υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Η Space Hellas συμμετέχει στην υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, καλύπτοντας τις ανάγκες του σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υποδομές.

Στην υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συμμετέχει η Space Hellas, ως μέλος των ενώσεων που έχουν αναλάβει δυο από τα σημαντικότερα υποέργα της δράσης. Το πρώτο αφορά τις Υποδομές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης και Καλωδίωσης με προϋπολογισμό 134,8 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο περιλαμβάνει τις Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA, προϋπολογισμού 21,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο για τα δεδομένα της χώρας μας έργο, το οποίο βαίνει προς υλοποίηση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η υπογραφή των συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΕΙΣ ΙΙ μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και των αναδόχων πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου, στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, καλύπτοντας τις ανάγκες του σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υποδομές. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ I.

Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τρία συνεχόμενα έτη. Σκοπός είναι να συνδεθούν 34 χιλ. κτήρια φορέων του δημοσίου, με τις δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν πλέον να επικοινωνούν μεταξύ τους με ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Το έργο θα παρέχει στους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ανοίξει το δρόμο για παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η εξοικονόμηση δαπανών για το ελληνικό δημόσιο της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ.