Η IBM θέλει να αξιοποιήσει τους νέους Έλληνες επιστήμονες

Η IBM θέλει να αξιοποιήσει τους νέους Έλληνες επιστήμονες
Photo:

Ιδρύει εξειδικευμένο κέντρο στην Ελλάδα για Big Data και επενδύει στη νέα γενιά με υψηλού επιπέδου δεξιότητες. 

Η εταιρεία IBM ανακοίνωσε την ίδρυση στην Αθήνα ενός νέου εξειδικευμένου Κέντρου Αξιοποίησης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και Ανάλυσης Επιχειρησιακής Απόδοσης (Big Data and Business Analytics Center of Competence). Το νέο Κέντρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αναλυτικά και γνωστικά υπολογιστικά συστήματα, βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές λειτουργίες τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά. Η εταιρεία μέσω του νέου κέντρου στοχεύει στο να ενισχύσει τη δυνατότητά της παροχής σχετικών τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην περιοχή, βασιζόμενη στη εγχώρια νέα γενιά με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.

Η ομάδα του Κέντρου, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της εταιρείας υπηρεσιών της IBM στην Ελλάδα, θα προσφέρει στους πελάτες της διεθνούς επιπέδου τεχνογνωσία, βασιζόμενη:

-Στον τομέα έρευνας της IBM, ο οποίος επικεντρώνει τα δύο τρίτα της δραστηριότητάς του στους τομείς της Αξιοποίησης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, της Ανάλυσης Επιχειρησιακής Απόδοσης και του γρήγορα αναπτυσσόμενα κλάδου των γνωστικών υπολογιστικών συστημάτων.

-Στις συνδυασμένες δυνατότητες που προκύπτουν από τις περισσότερες από 30 εξαγορές που έκανε την τελευταία πενταετία η IBM στους τομείς των Μεγάλων Δεδομένων και της Ανάλυσης Επιχειρησιακής Απόδοσης

-Στην πρόσβαση σε 15.000 συμβούλους και 4.000 μαθηματικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι επικεντρώνονται αποκλειστικά στα Big Data και Analytics

-Στη συνεργασία με 6.000 εμπορικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο που συνεργάζονται με την IBM για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα Μεγάλα Δεδομένα

-Στη γνώση από χιλιάδες επιτυχημένες συνεργασίες με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο

Διαβάστε ακόμη: H IBM επενδύει ένα 1 δισ. δολάρια στον υπερυπολογιστή της

Το νέο κέντρο θα ηγηθεί συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στους τομείς των Big Data και Business Analytics, σε στενή συνεργασία με το παγκόσμιο δίκτυο αντίστοιχων κέντρων της IBM στο Βερολίνο, το Πεκίνο, το Ντάλας, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Τόκυο, την Ουάσινγκτον και τη Ζυρίχη.

Ο Σπύρος Πουλίδας, Διευθύνων Σύμβουλος της IBM για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), τα εργαλεία ανάλυσης επιχειρησιακής απόδοσης (Business Analytics) και τα γνωστικά συστήματα (Cognitive Computing) διαθέτουν τη δυναμική να αναδειχθούν κινητήριες δυνάμεις και να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Στην IBM, αντιμετωπίζουμε τα Big Data ως τον επόμενο, νέο φυσικό πόρο, που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη λύσεων που παρέχουν όχι μόνο επιχειρηματικό πλεονέκτημα, αλλά και το εφαλτήριο ανάπτυξης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά».

Ο Ευστάθιος Κακογιάννης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής και Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Alpha Bank, δήλωσε: «Συνάπτοντας συνεργασία με την IBM και αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτει η IBM στην Ελλάδα στον τομέα των Business Analytics, η Alpha Bank αποκτά βαθύτερη πληροφόρηση και γνώση για τους τομείς όπου δραστηριοποιείται, από τη λιανική τραπεζική έως την αξιολόγηση κινδύνου, τη συμμόρφωση και την εταιρική διακυβέρνηση. Αυτή η πληροφόρηση βελτιώνει την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας, να αξιολογούμε την απόδοσή μας και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας, καθώς και να παρέχουμε νέες υπηρεσίες».

Big Data = νέες θέσεις εργασίας

Συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και έρευνα
Ενισχύοντας περαιτέρω την εστίασή της στα Big Data και στον τομέα των Analytics στην Ελλάδα, η IBM συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη διοργάνωση διαλέξεων, την παρουσίαση case studies και τη διεξαγωγή εργαστηρίων με θέμα τις αρχές και τις εφαρμογές των Big Data και Business Analytics. Τις επόμενες εβδομάδες, στελέχη της IBM θα παρουσιάσουν, ως προσκεκλημένοι ομιλητές, εργαλεία ανάλυσης μάρκετινγκ (Marketing Analytics) στο πλαίσιο του ετήσιας διάρκειας προγράμματος πιστοποίησης του πανεπιστημίου (Certification Program) στον τομέα των Business Analytics. Η IBM θα συνεργαστεί επίσης με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία του πρώτου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τον τομέα των Business Analytics, το πρόγραμμα του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει αυτό τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, η IBM θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την ανάπτυξη και σχεδίαση μαθημάτων εξάσκησης πρακτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των ενοτήτων Business Intelligence/ Business Analytics των προγραμμάτων MBA του πανεπιστημίου. Ειδικοί από την IBM θα συμμετάσχουν, παρέχοντας πρακτική εκπαίδευση για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα εργαλεία της IBM, στο πλαίσιο των μαθημάτων MBA του Πανεπιστημίου.

Η IBM εργάζεται πάνω σε αρκετά έργα έρευνας και ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα εντάσσονται σε ένα πλήθος πρωτοβουλιών που έχει θεσπίσει η IBM παγκοσμίως, προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ των εκατομμυρίων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στους τομείς των Big Data και Business Analytics και του αριθμού των επιστημόνων και μηχανικών που διαθέτουν την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για να τις καλύψουν.

Σημειώνεται ότι η IBM συνεργάζεται με περισσότερα από 1.000 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που αντικατοπτρίζουν το συνδυασμό επιχειρηματικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων που είναι αναγκαίος για την προετοιμασία των φοιτητών για σταδιοδρομία στους τομείς Big Data και Analytics, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.