Ιδιωτική ασφάλιση: Τα 2,5 δισ. ευρώ «αγγίζει» η συνεισφορά στο ΑΕΠ

Ιδιωτική ασφάλιση: Τα 2,5 δισ. ευρώ «αγγίζει» η συνεισφορά στο ΑΕΠ
Photo: pixabay.com
Σημαντική η συμβολή και στην απασχόληση, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 49,7 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό ΑΕΠ ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία έχει στόχο να αναδείξει την ευρύτερη συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ειδικότερα, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του ΙΟΒΕ, εκτιμάται ότι σε όρους ΑΕΠ για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας του συγκεκριμένου τομέα δημιουργούνται επιπλέον 3 ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η ιδιωτική ασφάλιση συνεισφέρει 1,12 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Σημαντική είναι και η συμβολή της στην απασχόληση, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 49,7 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης υποστηρίζει άλλες 5,7 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΕΕ, συνολικά η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ασφαλιστικού κλάδου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη πλήθους δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, στον τουρισμό, στις µεταφορές και στο διεθνές εµπόριο. Εξάλλου, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποτιμάται στα 17,4 δισ. ευρώ και είναι εργοδότες με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Σημειώνεται ότι βάσει μετρήσεων του 2022, η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,6 δισ. αφορούσαν σε ασφαλίσεις κατά ζημιών και τα 2,4 δισ. ασφαλίσεις ζωής. Επίσης, υπάρχουν 50 ασφαλιστικές εταιρείες με καθεστώς εγκατάστασης, εκ των οποίων οι 30 ανώνυμες, οι 17 είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων και οι 3 είναι πανελλαδικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλει η ασφαλιστική αγορά, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συνέχιση της επιχειρηματικότητας και η προστασία ασφαλισμένων νοικοκυριών, ανέρχεται στα 2,17 δισ. ευρώ ετησίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με βάση τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες του Solvency II, το πλέον σύγχρονο σύστηµα χρηµατοοικονοµικής εποπτείας στον κόσµο, το οποίο έχει στόχο την κεφαλαιακή θωράκιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσω ακραίων σεναρίων.

Η έκθεση σημειώνει ότι οι ελληνικές ασφαλιστικές διαθέτουν στο σύνολό τους δείκτη φερεγγυότητας 184,6% – από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Μάιο του 2023.

Εκτός αυτού διαθέτουν σχεδόν διπλάσια κεφάλαια από τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία. Η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement-SCR) ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά επιλέξιµα ίδια κεφάλαια των εταιριών ανέρχονται σε 3,6 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στη σημασία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σημείωσε: «Η ασφάλιση αποτελεί θεµελιώδη µηχανισµό προστασίας από τις οικονοµικές συνέπειες των κινδύνων που απειλούν καθηµερινά άτοµα και επιχειρήσεις. Μέσα από πλήθος καινοτόµων καλύψεων και υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εταιρίες εγγυώνται την οικονοµική ευµάρεια και τη συνοχή των µελών της κοινωνίας και, σε τελική ανάλυση, τη βιωσιµότητά της, σε κρίσιµους τοµείς, όπως οι φυσικές καταστροφές, η υγεία και οι συντάξεις. Θα έλεγε κανείς ότι η ασφάλιση είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την έννοια της βιωσιµότητας και τους ESG παράγοντες

«Ο κλάδος μας, σύµφωνα με την ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, καλύπτοντας το µεγάλο κενό προστασίας που υπάρχει στη χώρα µας και συµβάλλοντας ευεργετικά στη σταθεροποίηση της οικονοµίας της χώρας», τονίζει επίσης ο κ. Σαρρηγεωργίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: