ΟΙΥΕ: Διεκδικεί την άμεση καταγγελία συμβάσεων εργασίας της Ηλεκτρονικής Αθηνών

Στο «πλευρό» των εργαζομένων της Ηλεκτρονικής Αθηνών η ΟΙΥΕ.

Την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις καταγγελία των συμβάσεων εργασίας από τη σύνδικο, προκειμένου να ενταχθούν στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ από τον επόμενο κιόλας μήνα, διεκδικεί η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), μαζί με τους εργαζόμενους της Ηλεκτρονικής Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η ΟΙΥΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στην Ηλεκτρονική Αθηνών και της Συντονιστικής τους Επιτροπής, για τη διεκδίκηση και την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων».

«Σήμερα, οι εργαζόμενοι της Ηλεκτρονικής Αθηνών πραγματοποίησαν κινητοποίηση στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ, διεκδικώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ενόψει της ένταξής τους στις λίστες των ανέργων, που ήδη ξεπερνούν το 1.200.000», σύμφωνα με την ΟΙΥΕ.

Μαζί με τους εργαζόμενους της Ηλεκτρονικής, η ΟΙΥΕ διεκδικεί:

– «Την άσκηση πίεσης προς τη σύνδικο, τα αρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς, (μέσα από κινητοποιήσεις και τη συλλογική δράση), για επίσπευση όλων των διαδικασιών της πτωχευτικής διαδικασίας, ώστε, εκτός από τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, να κατοχυρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεών τους στο άμεσο μέλλον.

– Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΑΕΔ, μετά την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους.

– Το σχεδιασμό, μαζί με τους εργαζόμενους και την ΟΙΥΕ, ενός συνεκτικού προγράμματος για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με ευθύνη του υπ. Εργασίας και του ΟΑΕΔ.

– Διερεύνηση και απόδοση όλων των τυχόν ευθυνών για τη διαδικασία και τη σκοπιμότητα της πτώχευσης της εταιρίας».

– Η ΟΙΥΕ διευκρινίζει ότι θα είναι στο πλευρό των εργαζομένων σε κάθε διεκδίκησή τους.