Ικτίνος Ελλάς: Αύξηση τζίρου 50% για το 2017

Στα 14,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση, καταγράφοντας άνοδο 296% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών για την χρήση 2017 σε σχέση με την χρήση 2016, παρουσίασε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 54% την χρήση 2017 σε σχέση με την χρήση 2016, και αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50% και διαμορφώθηκε σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 31,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2017 ανήλθε σε 19,03 εκατ. ευρώ, έναντι 7,47 εκατ. ευρώ την προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 155% και, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,91 εκατ. ευρώ έναντι 1,41 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 957 %.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 44,9 % και διαμορφώθηκε σε 51,72 εκατ. ευρώ έναντι 35,70 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2017 ανήλθε σε 20,28 εκατ. ευρώ, έναντι 8,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130,2 % και, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,60 εκατ. ευρώ έναντι 3,68 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 296%.