Είναι αλήθεια πως οι εργοδότες δουλεύουν λιγότερο απ’ τους εργαζόμενους;

Είναι αλήθεια πως οι εργοδότες δουλεύουν λιγότερο απ’ τους εργαζόμενους;

Ναι. Αλλά για ποιο λόγο;

Ο χρόνος αποδεικνύεται πως είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των CEO . Σε μια πρόσφατη έκθεση του The Economist Intelligence Unit, το 45% των στελεχών δήλωσε πως οι χρονικοί περιορισμοί είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, όταν πρέπει να εκτελέσουν κάποιο έργο.

Η έρευνα Changing roles: How technology is transforming business functions (Εναλλαγή ρόλων : Πώς η τεχνολογία αλλάζει τις επιχειρηματικές λειτουργίες), έδειξε ότι ιδιαίτερα τα στελέχη που πιστεύουν ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους αντιμετωπίζουν τον χρόνο ως ένα «σοβαρό ζήτημα» που λειτουργεί αρνητικά.

Ανάμεσα σε αυτούς που περιγράφουν τον εαυτό τους ως «επιτυχημένο», το 46%, δήλωσε ο χρόνος είναι το βασικότερο πρόβλημα τους, σε σύγκριση με το 39% που περιέγραφε τον εαυτό του ως «μη επιτυχημένο». Η μελέτη, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις 608 στελεχών από εταιρείες σε όλο τον κόσμο , διαπίστωσε επίσης ότι τα στελέχη πιστεύουν ότι η εργασία θα γίνει πιο περίπλοκη στο μέλλον εν μέρει λόγω του πολλαπλασιασμού των διαθέσιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-time data).

Λόγω του αυξημένου και πιο σύνθετου φόρτου εργασίας η μελέτη έδειξε πως η συνεργασίες πλέον θα θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές αν όχι απαραίτητες. Περισσότεροι από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η εργασία θα απαιτήσει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων και τμημάτων μελλοντικά.

Δεδομένου ότι τα στοιχεία (data) γίνονται πλέον όλο και πιο προσβάσιμα και πιο σημαντικά για τις σημαντικότερες λειτουργίες της εργασίας, το ταλέντο θα πρέπει να αλλάξει εξίσου» δήλωσε μια απ’ τις ερευνήτριες. «Η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας θα συνεπάγεται μια διαρκή επανεκπαίδευση του προσωπικού σε κάθε επίπεδο. Οι επαγγελματίες του HR θα πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη διορατικότητα για την εμπειρία των ατόμων. Το ταλέντο θα γίνει ένα εμπόρευμα, σε όλα τα επίπεδα , όταν είναι απαραίτητο», συμπλήρωσε.