Είναι ωραίο να είσαι εργαζόμενος γονέας στην Ευρώπη

Δεν αποτελεί μυστικό ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πιο γενναιόδωρες πολιτικές γονικών αδειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Όμως, το μέγεθος του χάσματος μόλις τώρα αποκαλύπτεται, με μια νέα έκθεση των Glassdoor και Llewellyn Consulting που φέρνει στο φως το CNN Money.

Ενώ στις ΗΠΑ δεν προβλέπεται καν γονική άδεια με αποδοχές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμοθετημένη η άδεια μητρότητας με αποδοχές ενώ παράλληλα δίδεται περισσότερος χρόνος σε όλους τους γονείς ώστε να μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους καθώς αυτά μεγαλώνουν.

Πολλές χώρες της ΕΕ προσφέρουν επίσης και άδεια πατρότητας με αποδοχές, αλλά δεν υπάρχει κάποια τυπική υποχρέωση ως προς αυτό.

Στις χώρες-μέλη της ΕΕ, οι εργοδότες πρέπει να προσφέρουν κατ’ ελάχιστο άδεια μητρότητας 14 εβδομάδων δίχως διακοπή. Όμως, όπως επισημαίνει η έκθεση, πολλές χώρες εντός της ΕΕ ακολουθούν ακόμα πιο γενναιόδωρες πολιτικές.

Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει 52 εβδομάδες, 39 εκ των οποίων είναι με μερικές αποδοχές. Η Ιρλανδία προσφέρει 42 εβδομάδες, εκ των οποίων οι 26 πληρώνονται με 230 ευρώ την εβδομάδα. Και η Ιταλία προσφέρει 22 εβδομάδες, στις οποίες η μητέρα λαμβάνει το 80% του μισθού της.

Ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ προβλέπουν υποχρεωτική άδεια πατρότητας, με ή χωρίς αποδοχές. Όμως, πολλές χώρες της ΕΕ προσφέρουν κάτι τέτοιο, αν και οι όροι διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η Φιλανδία είναι η πιο γενναιόδωρη απ’ όλες, προσφέροντας στους νέους μπαμπάδες 45 μέρες άδειας με αποδοχές οι οποίες εξαρτώνται απ’ το ύψος του μισθού και ποικίλουν κατά την περίοδο της άδειας.

Η Ισπανία προσφέρει 15 ημέρες, η Γαλλία 11 ημέρες, ενώ πέντε άλλες χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρουν 10 ημέρες. Η Σουηδία πληρώνει τους νέους μπαμπάδες 80% του μισθού τους κατά τη διάρκεια της άδειας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο το 90% ως το όριο των 140 λιρών την εβδομάδα.

Εκεί όμως που πραγματικά η ΕΕ ξεχωρίζει από τις ΗΠΑ είναι ο επιπλέον χρόνος που προσφέρεται στις εργαζόμενες μαμάδες και μπαμπάδες καθώς το παιδί μεγαλώνει.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να προσφέρουν 16 εβδομάδες γονικής άδειας κατά τα πρώτα 8 χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποδοχών γι’ αυτή την περίοδο, αν και πολλές χώρες προσφέρουν τουλάχιστον μερικές αποδοχές. Έτσι, οι γονείς έχουν περισσότερο χρόνο για να περάσουν μαζί με τα παιδιά τους και να κάνουν διάφορες δραστηριότητες μαζί.

Στις ΗΠΑ, το ύψος της άδειας με αποδοχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι γονείς αφήνεται εξ’ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Απλώς, προβλέπεται η παροχή έως και 12 εβδομάδων άδειας άνευ αποδοχών εντός μιας δωδεκάμηνης περιόδου. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι εργοδότες δεν προσφέρουν καμία άδεια με αποδοχές στους εργαζόμενους γονείς.