Interamerican: Ο ρόλος της ηγεσίας στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο

Interamerican: Ο ρόλος της ηγεσίας στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο
Μπορεί η αποτελεσματική ηγεσία (effective leadership) να οδηγήσει σε επιτυχία οργανισμούς matrix, προωθώντας παράλληλα τους στόχους της βιωσιμότητας και αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως το AI;  

Από τη Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader, Interamerican Group

Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, οι επιχειρήσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο οργανωτικές δομές matrix για να ενισχύσουν την ευελιξία, τη συνεργατικότητα και την καινοτομία. Αυτό το μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από διαλειτουργικές ομάδες και πολλαπλές γραμμές αναφοράς, παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την ηγεσία, ιδίως όταν συνδέεται με τις επιταγές της βιωσιμότητας και της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Οι οργανωτικές δομές matrix απαιτούν ηγέτες που διακρίνονται για την αυθεντικότητα, τη διορατικότητα και την προσαρμοστικότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία δεν περιορίζεται σε παραδοσιακές ιεραρχίες αλλά εκτείνεται πέρα από τα λειτουργικά όρια, απαιτώντας ολιστική κατανόηση των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων και ικανότητα ευθυγράμμισης διαφορετικών προοπτικών προς κοινούς στόχους. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες σε δομές matrix καλλιεργούν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, διαφάνειας και ενδυνάμωσης, επιτρέποντας στις ομάδες να πλοηγηθούν σε ταραχώδη επιχειρηματικά νερά και να προωθήσουν τη συλλογική πρόοδο.

Μετάβαση σε συνεργατικά μοντέλα οργάνωσης

Ένας από τους βασικούς ρόλους των ηγετών σε αντίστοιχους οργανισμούς είναι η καλλιέργεια ενός κοινού οράματος και σκοπού που ξεπερνά τα σιλό. Αρθρώνοντας ένα επιχειρηματικό αφήγημα που ευθυγραμμίζεται με τις οργανωτικές αξίες και τους στόχους βιωσιμότητας, οι ηγέτες μπορούν να εμπνεύσουν τις ομάδες, να ξεπεράσουν εμπόδια και να αγκαλιάσουν την καινοτομία. Επιπλέον, καλλιεργώντας μια κουλτούρα μάθησης και πειραματισμού, οι ηγέτες μπορούν να ενδυναμώσουν τα άτομα να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και να συμβάλλουν σε συνεχή πρόοδο.

Η βιωσιμότητα παράγοντας ανθεκτικότητας και εξέλιξης των επιχειρήσεων

Όσον αφορά την ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας, στο επίκεντρο της επιχείρησης βρίσκεται η αναγνώριση της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μια ομπρέλα προστασίας για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, αλλά και για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την εξάλειψη ανισοτήτων, την αναβάθμιση των πόλεων, της εκπαίδευσης, της υγείας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Συνεπώς, η υιοθέτηση αρχών βιωσιμότητας δεν είναι μόνο μια κοινωνική και περιβαλλοντική πρακτική. Δημιουργεί σημαντική επιχειρηματική αξία και οφέλη. Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, θέτοντας φιλόδοξους στόχους, μετρώντας και αξιολογώντας τις επιδόσεις, οι ηγέτες μπορούν να προωθήσουν μια κουλτούρα βιωσιμότητας που διαχέεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επιπλέον, με τη συνεργασία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των προμηθευτών και των κοινοτήτων, οι ηγέτες μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων βιωσιμότητας.

«Οι προοδευτικοί ηγέτες αναγνωρίζουν πως η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια ηθική επιταγή, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα».

Ο νέος ρόλος της τεχνολογίας

Η τεχνολογία και συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της βιωσιμότητας, παρέχοντας πληροφορίες βασισμένες σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, βελτιστοποιώντας διαδικασίες και επιτρέποντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε διάφορους τομείς. Στον ασφαλιστικό τομέα μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε θέματα εκτίμησης κινδύνου, ανίχνευσης απάτης και επιτάχυνσης διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εμπειρία και εξυπηρέτηση του πελάτη. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ειδικότερα, η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι σημαντική στην πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση συχνών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι προοδευτικοί ηγέτες αναγνωρίζουν πλέον πως η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια ηθική επιταγή, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα. Ο συνδυασμός της ενσωμάτωσης αρχών βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό dna μιας εταιρείας, της υπεύθυνης και αποτελεσματικής ηγεσίας και της ηθικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Αγκαλιάζοντας αυτές τις δυναμικές μπορούμε να χαράξουμε μια πορεία προς έναν πιο βιώσιμο και δίκαιο κόσμο.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Τετάρτη 15/05 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφίες: Προσωπικό Αρχείο & SHUTTERSTOCK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: