Intralot: Μεγάλη αύξηση EBITDA, έσοδα 302 εκατ. στο εννιάμηνο

«Τα αποτελέσματα του εννιάμηνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση της συμφωνίας βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης που επιτεύχθηκε στις αρχές Αυγούστου», σχολιάζει ο Σ. Κόκκαλης.

Κατά το εννεάμηνο του 2021, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €302,8 εκατ. (+24,4% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Intralot.

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €82,6 εκατ. (+82,5% σε ετήσια βάση). Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €103,2 εκατ., σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 56,7% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €44,5 εκατ. κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες €60,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους €88,5 εκατ. (κέρδος €43,0 εκατ. από την ανταλλαγή του 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V., έμμεσα μητρική της Intralot, με τους ομολογιούχους των SUNs λήξης 2024 που έλεγχαν €118,2 εκατ. της ονομαστικής τους αξίας και κέρδος €45,5 εκατ. από την αναχρηματοδότηση των ομολογιών λήξης 2021).

Οι δραστηριότητες μας κάτω από την INTRALOT Inc. στις Η.Π.Α. σημείωσαν πολύ ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση (Κύκλος εργασιών +26,3%, EBITDA +63,5%) κατά το εννεάμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 20,4% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €84,2 εκατ. (+196,9% σε ετήσια βάση).

Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €17,7 εκατ., μειωμένες κατά 36,3% σε ετήσια βάση.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννιαμήνου του 2021 ανήλθαν στα €90,3 εκατ. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €501,2 εκατ. στο τέλος του εννιαμήνου του 2021, μειωμένος κατά €149,9 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020.

O δείκτης Net Debt/ LTM EBITDA 4,9x έναντι 6,9x στο εξάμηνο του 2020.

Ο Συνολικός Δανεισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά €137,9 εκατ. σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 και κατά €159,6 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου περιορίστηκε κοντά στα €3,0 εκατ. για το εννεάμηνο του 2021.

Σ. Κόκκαλης: Ισχυρή λειτουργική απόδοση

«Τα αποτελέσματα του εννιάμηνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση της συμφωνίας βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης που επιτεύχθηκε στις αρχές Αυγούστου», σχολιάζει ο επικεφαλής του ομίλου.

«Η ισχυρή βελτίωση στη δημιουργία ταμειακών ροών και τα υψηλά περιθώρια EBITDA που θα ενισχυθούν περισσότερο από το μειωμένο μελλοντικό κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού, ισχυροποιούν περαιτέρω το συνολικό χρηματοοικονομικό προφίλ και τις προοπτικές της IΝΤRALOT για επιδίωξη νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω στρατηγικών συνεργασιών».