Ιntralot: Συμφωνία με Saga για πώληση της Intralot do Brasil

Σημειώνεται ότι η Intralot θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην Intralot do Brasil μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Intralot ανακοίνωσε δεσμευτική συμφωνία με την SAGA στην Βραζιλία για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Intralot do Brasil, που αντιπροσωπεύει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της εταιρίας. Η SAGA είναι ο μοναδικός έτερος μέτοχος της Intralot do Brasil συμμετέχοντας με το υπόλοιπο 20%. Το συνολικό τίμημα από την πώληση της συμμετοχής ανέρχεται σε 700.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Intralot θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην Intralot do Brasil μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Intralot do Brasil συνεισέφερε 0,5% στα συνολικά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Intralot κατά το 2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε τυπικές προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.