Ιουλία Τσέτη: Η ικανότητα είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και όχι φύλου. Ναι στη διαφορετικότητα, ναι στη μοναδικότητα!

Θα µπορούσε να σκεφθεί εύλογα κάποιος, γιατί αποκαλύφθηκαν τώρα, στη διάρκεια της πιο σοβαρής υγειονοµικής κρίσης τα φαινόµενα τύπου #metoo; Γιατί ύψωσαν τώρα την φωνή τους άνδρες και γυναίκες που είτε έχουν κακοποιηθεί, είτε έχουν βιώσει διακρίσεις και στερεότυπα και η διαφορετικότητά τους -είτε φυλετική, είτε ηλικιακή, είτε θρησκευτική- δεν έχει γίνει αποδεκτή;

Γιατί τώρα, δεν έχουν τίποτα να χάσουν, θα µπορούσε να είναι µία ψύχραιµη απάντηση…

Καθώς την τελευταία χρονιά, ο πλανήτης ολόκληρος κινείται στους ρυθµούς της πανδηµίας, η οποία επηρέασε και συνεχίζει να επιδρά καταλυτικά στην οικονοµία, στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και φυσικά σε όλες µας τις κοινωνικές συµπεριφορές, η µόνη σταθερά που φαίνεται να υπάρχει είναι η αλλαγή. Μία αλλαγή, η οποία επιβάλλει να δεχθούµε τη διαφορετικότητα και να µάθουµε από αυτήν.

Η διαφορετικότητα και η αποδοχή της χωρίς φόβο και στερεότυπα, είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας σε κάθε τοµέα της ζωής µας, της πολιτικής, της κοινωνίας, του εργασιακού βίου, του σύγχρονου επιχειρείν, αλλά και της βιώσιµης ανάπτυξης. Εάν θέλουµε να µιλάµε για εξάλειψη των ανισοτήτων και των αποκλεισµών, για δηµιουργία ίσων ευκαιριών, για αλλαγή κουλτούρας, για οικοδόµηση ενός περιβάλλοντος µε ίσα δικαιώµατα, για διαµόρφωση του κατάλληλου πλαισίου το οποίο θα ενισχύει τα ταλέντα και θα επιβραβεύει τις ηγετικές ικανότητες από όπου και εάν προέρχονται, τότε επιβάλλεται όχι µόνο να αποδεχθούµε τη διαφορετικότητα αλλά και να την αγκαλιάσουµε µε επιµονή. Άλλωστε σε έναν κόσµο µε διαρκείς προκλήσεις και αλλαγές, όπως αυτόν που ζούµε, η διαφορετικότητα και η συµπερίληψη -diversity & inclusion- µπορούν να αποτελέσουν µία ξεκάθαρη πυξίδα σε ένα νέο ταξίδι γνώσης, αυτογνωσίας, εξέλιξης και συνεργασιών.

Η διαφορετικότητα και η αποδοχή της χωρίς φόβο και στερεότυπα, είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας.

Kαι ερχόµαστε τώρα, στο θέµα της διαφορετικότητας σε µία εταιρεία και σε ένα Διοικητικό Συµβούλιο. Και εδώ, πιστεύω ότι το κλειδί της διαφορετικότητας και η ποικιλοµορφία των απόψεων έχει να µας διδάξει πολλά, αρκεί οι απόψεις αυτές, να βρίσκονται στην κατεύθυνση της διαρκούς ανάπτυξης της εταιρείας.

Αυτό που θα έπρεπε να µας απασχολήσει, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι η διαφορετικότητα των απόψεων, αλλά το γεγονός, ότι διεθνώς, µόλις το 7,5% των προέδρων των ΔΣ και το 7,7% των διευθυντικών στελεχών, είναι γυναίκες. 

Επίσης, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία σε όλο τον πλανήτη και στις οικονοµίες ακόµη και των πιο εύρωστων χωρών, τα τελευταία στοιχεία της έρευνας «Women in Business» για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Eιδικότερα, το ποσοστό γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις κατέγραψε αύξηση κατά 9 ποσοστιαίες µονάδες το 2020, στο 33% έναντι 24% το 2019. Μάλιστα, η χώρα µας βρίσκεται πλέον για πρώτη φορά, πάνω από τον παγκόσµιο µέσο όρο, ο οποίος το 2020 διαµορφώθηκε στο 31%. Την ίδια στιγµή, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καµία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση υποχώρησε στο 13% έναντι 24% το προηγούµενο έτος. Εντούτοις, προβληµατίζει το γεγονός ότι ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δεν προβαίνει σε ενέργειες για τη βελτίωση των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις υποχώρησε στο 53% το 2020 έναντι 62% το 2019, παραµένει γενικότερα αρκετά υψηλότερο σε σχέση µε τον παγκόσµιο µέσο όρο (18%).

Σε κάθε περίπτωση, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις βρίσκεται πλέον για πρώτη φορά, πάνω από τον παγκόσµιο µέσο όρο.

Η ισότητα των φύλων, οι ίσες ευκαιρίες, η αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά και η εξάλειψη των ανισοτήτων, δεν αποτελούν µόνο θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά αναγκαία βάση και πυξίδα, για έναν ειρηνικό, ευηµερεύοντα και βιώσιµο κόσµο. Για έναν πραγµατικά ενεργό κόσµο ισότητας, έχουµε αρκετό δρόµο µπροστά µας. Θα τα καταφέρουµε όµως!

*To κείμενο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.