ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο

Υποχώρησε και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ.

 

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα επιδεινώθηκε τον Φεβρουάριο και “διόρθωσε” την αύξηση που είχε σημειώσει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Έτσι πλέον διαμορφώνεται στις 89 (από 91,6) μονάδες, καταγράφοντας επίδοση πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης περυσινής (98,8 μονάδες).

Η πτώση του δείκτη είναι κυρίως αποτέλεσμα των αισθητά μειωμένων προσδοκιών στις Υπηρεσίες, αλλά και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία πλέον διαμορφώνεται στο δυσμενέστερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2013. Αντίθετα, σε Βιομηχανία, Λιανικό εμπόριο και Κατασκευές σημειώνεται μικρή βελτίωση. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι τριβές στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ενισχύουν την αβεβαιότητα και αναχαιτίζουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Ειδικά ως προς τους καταναλωτές, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, “λογικά αρχίζει να αξιολογείται αρνητικά πλέον και η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης ως παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς και τις προσδοκίες για το οικονομικό περιβάλλον”.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αναλυτικότερα, ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ανακάµπτει ελαφρώς και τον δεύτερο µήνα του νέου έτους, για έκτο κατά σειρά µήνα, φθάνοντας στις 89,2 (από 87,9) µονάδες, ελαφρώς υψηλότερα και έναντι της αντίστοιχης περσινής του επίδοσης (86,6 µον.). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται σηµαντικά, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα δεν µεταβάλλεται, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αυξάνονται. Συγκεκριμένα:

α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διευρύνεται τον Φεβρουάριο, κατά 8 µονάδες, στις -30, µε το 36% (από 29%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαµηλές για την εποχή παραγγελίες και το 6% να αναφέρει εκ νέου το αντίθετο.

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, το σχετικό ισοζύγιο αυξάνεται στις +17 (από +6) µονάδες, µε το 29% (από 21%) των επιχειρήσεων να προβλέπει ανάκαµψη της παραγωγής το επόµενο τρίµηνο και το 12% (από 16%) µείωσή της.

γ) Σε όρους αποθεµάτων έτοιµων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο παραµένει στις +14 µονάδες, µε το 21% των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέµατα και το 8% να δηλώνει το αντίθετο.

δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Φεβρουάριο ελαφρώς πτωτικές τάσεις στις τρέχουσες εκτιµήσεις για εξαγωγές το τελευταίο τρίµηνο (+6 από +8 µον.), αλλά και στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού (-18 από -15 µον.) και σταθερότητα στις προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς µήνες (+15 µον.).

ε) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες κινείται ανοδικά και διαµορφώνεται στις +17 (από +3) µονάδες, µε το 12% (από 16%) των επιχειρήσεων να αναµένει µείωση πωλήσεων το επόµενο διάστηµα και το 29% (από 20%) αύξησή τους. Αντιθέτως, οι εκτιµήσεις στις τρέχουσες πωλήσεις υποδηλώνουν επιδείνωση, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις +3 (από +10) µονάδες.

στ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής αυξάνονται οριακά τον Φεβρουάριο στους 4 (από 3,7) µήνες, ενώ το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού περιορίζεται στο 64,3% (από 66,3%).

ζ) Ο αρνητικός δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση αµβλύνεται τον δεύτερο µήνα του έτους στις -4 (από -12) µονάδες, µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει πτώση της απασχόλησης εντός του προσεχούς τριµήνου να περιορίζεται στο 8% (από 13%) και όσες αναµένουν άνοδό της να φθάνουν το 4% (από 2%).

η) Το αρνητικό ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών διαµορφώνεται τον Φεβρουάριο στις -13 (από -8) µονάδες, µε το 71% (από 82%) των επιχειρήσεων να προβλέπει σταθερότητα τιµών το επόµενο τρίµηνο και το 21% (από 13%) πτώση τους.

Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι σχετικές µεταβολές είναι ανοδικές στα καταναλωτικά και τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Αναλυτικά:

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά κινείται ανοδικά και τον Φεβρουάριο, στις 89,8 (από 87,3) µονάδες. Το ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης µεταβάλλεται αρνητικά, από τις -10 στις -16 µονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την παραγωγή, ο σχετικός δείκτης αυξάνεται κατά 14 µονάδες, στις +16, µε το ισοζύγιο των αποθεµάτων να παραµένει στις +21 µονάδες. Οι τάσεις στις εξαγωγικές µεταβλητές είναι ανοδικές, όπως συµβαίνει και µε τις προβλέψεις για την απασχόληση (στις +2 από -10 µον. το σχετικό ισοζύγιο).

Τέλος, οι αποπληθωριστικές προβλέψεις για τις τιµές εντείνονται (-9 από -1 µον. ο σχετικός δείκτης), µε το 80% (από 84%) των επιχειρήσεων να αναµένει σταθερότητα.

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Κεφαλαιουχικά αγαθά ανακάµπτει εκ νέου τον Φεβρουάριο, ανερχόµενος στις 97,3 (από 82,3) µονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή κινείται στις +38 (από +4) µονάδες, µε τον δείκτη των εκτιµήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να κερδίζει έδαφος (στις -30 από -46 µον.), ενώ ο δείκτης εκτιµήσεων αποθεµάτων διαµορφώνεται στις +12 (από +8) µονάδες. Η κυρίαρχη τάση στους δείκτες για τις εξαγωγικές προοπτικές είναι ανοδική, ενώ στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της απασχόλησης, το σχετικό ισοσκελισµένο ισοζύγιο παραµένει αµετάβλητο. Στις τιµές, ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται αρκετά υψηλότερα, στις +10 (από -18) µονάδες, µε το 84% (από 79%) των επιχειρήσεων να µην αναµένει µεταβολές το επόµενο χρονικό διάστηµα.

Ελαφρώς πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Ενδιάµεσα αγαθά, υποχωρώντας στις 86,6 (από 89,6) µονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής κερδίζει 4 µονάδες (στις +11), ενώ ως προς το ύψος των αποθεµάτων, ο σχετικός δείκτης µειώνεται κατά 2 µονάδες, στις +7. Το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιµήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση επιδεινώνεται αισθητά (-44 από -29 µον.), ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, πτωτικές είναι οι τάσεις στους εξαγωγικούς δείκτες, µε το αρνητικό ισοζύγιο προβλέψεων στη βραχυπρόθεσµη απασχόληση να αµβλύνεται ελαφρώς (στις -15 από -19 µον.). Τέλος, το ισοζύγιο των τιµών υποχωρεί κατά 10 µονάδες, στις -24 µονάδες, µε το 33% (από 17%) των επιχειρήσεων να προβλέπει µείωση τιµών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές κερδίζει έδαφος και τον Φεβρουάριο και διαµορφώνεται στις 72,7 (από 65,6) µονάδες, οριακά υψηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή του επίδοση (71.9 µον.). Η βελτίωση του κλίµατος εκπορεύεται από την ελαφρά ενίσχυση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως από την άνοδο του δείκτη προβλεπόµενης απασχόλησης. Σε κλαδικό επίπεδο, στις Ιδιωτικές Κατασκευές καταγράφεται σηµαντική βελτίωση προσδοκιών, ενώ στα ∆ηµόσια Έργα σταθερότητα.

Αναλυτικά, στο σύνολο του τοµέα, ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων µεταβάλλεται οριακώς θετικά, κατά 2 µονάδες, στις -50, µε το 66% των επιχειρήσεων να διατυπώνει εκ νέου απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών του το επόµενο τρίµηνο και ένα 15% να αναφέρει το αντίθετο. Ως προς το ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση, αυτό κερδίζει 12 µονάδες (στις -11), µε το 30% (από 46%) των ερωτηθέντων να προβλέπουν µείωση των θέσεων εργασίας στον τοµέα και το 19% (από 23%) άνοδο. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ο αρνητικός δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων µεταβάλλεται από τις -19 στις -32 µονάδες, ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας περιορίζονται οριακά στους 9,3 (από 9,7).

Στις τιµές, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο παραµένει στις -27 µονάδες, ενώ τέλος, περιορίζεται στο 5% (από 10%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρουν απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 42% επισηµαίνει την ανεπαρκή χρηµατοδότηση και από ένα 25% αµφότερες τη χαµηλή ζήτηση και παράγοντες όπως η δυσµενής οικονοµική κατάσταση, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι κ.λπ., ως τα βασικότερα εµπόδια στη λειτουργία τους.

Στους επιµέρους κλάδους, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές βελτιώνεται αισθητά τον Φεβρουάριο, για τέταρτο κατά σειρά µήνα, φθάνοντας στις 100,9 (από 71,6) µονάδες, σε αντιδιαστολή µε το πολύ χαµηλό περσινό του επίπεδο (40,2 µονάδες). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, τόσο η βελτίωση κατά 17 µονάδες του ισοζυγίου προβλέψεων για το επίπεδο προγραµµατισµένων εργασιών (στις -10 µον.), όσο και η κατακόρυφη άνοδος στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (στις +17 από -26 µον. ο δείκτης), έλκουν σε άνοδο το συνολικό δείκτη.

Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων κερδίζουν έδαφος (στις +2 από -27 µον. ο δείκτης), ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας αυξάνονται στους 7 (από 5,3). Στις τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες διατηρούνται στα ίδια επίπεδα (στις -20 µον. ο δείκτης), ενώ τέλος, διαµορφώνεται στο 10% (από 8%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αναφέρουν προσκόµµατα στη λειτουργία τους, µε ένα 31% να δηλώνει αµφότερες τη χαµηλή ζήτηση και την ανεπάρκεια χρηµατοδότησης ως βασικότερα εµπόδια και το 10% τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες.

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Κατασκευές ∆ηµοσίων Έργων παραµένει αµετάβλητος το δεύτερο µήνα του 2016, στις 63,2 µονάδες, σε επίπεδο σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (82,4 µον.). Ως προς το πρόγραµµα εργασιών του κλάδου, ο έντονα αρνητικός δείκτης των -63 µονάδων διατηρείται στα ίδια επίπεδα, ενώ σταθερότητα καταγράφεται και στις προβλέψεις για την απασχόληση (στις -20 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο), µε το 13% (από 27%) των επιχειρήσεων να αναµένει αύξηση των θέσεων εργασίας το επόµενο χρονικό διάστηµα και το 33% (από 49%) µείωσή τους.

Στις υπόλοιπες µεταβλητές, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εργασίες των επιχειρήσεων επίσης επιδεινώνονται αισθητά (στις -43 από -16 µον. ο δείκτης), ενώ στις τιµές, η αποπληθωριστική τάση εξοµαλύνεται ήπια (-29 από -32 µον. το ισοζύγιο). Τέλος, διαµορφώνεται µόλις στο 3% (από 13%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 45% να αναφέρει την ελλιπή χρηµατοδότηση, το 23% τη χαµηλή ζήτηση και ένα 26% την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση ως τα κυριότερα επιχειρηµατικά κωλύµατα.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο βελτιώνεται και τον Φεβρουάριο, για έκτο διαδοχικό µήνα, κινούµενος στις 95,9 (από 90,5) µονάδες, υψηλότερα και σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή του επίδοση (88,8 µον.). Από τις κύριες µεταβλητές του δείκτη, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις είναι θετικές για πρώτη φορά µετά από αρκετούς µήνες, και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους εξοµαλύνονται, ενώ και τα αποθέµατα αποκλιµακώνονται και παραµένουν σε χαµηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους κερδίζουν έδαφος, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις +7 (από -17) µονάδες και το 45% να δηλώνει αυξητικές πωλήσεις (από 24% τον προηγούµενο µήνα). Οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόµενο τρίµηνο αµβλύνονται ελαφρά, µε το σχετικό ισοζύγιο να κινείται κατά 3 µονάδες υψηλότερα, στη -1 µονάδα. Στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα, ο δείκτης διαµορφώνεται στις -1 από -21) µονάδες, ενώ το αρνητικό ισοζύγιο στις παραγγελίες προς προµηθευτές παραµένει οριακά αρνητικό. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης κινείται στη +1 (από +3) µονάδα, µε το 85% των επιχειρήσεων να προβλέπει εκ νέου σταθερότητα, ενώ τέλος, ως προς τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη των τιµών, το σχετικό ισοζύγιο µεταβάλλεται οριακά υψηλότερα, στις +3 µονάδες.

Όσον αφορά στους επιµέρους κλάδους του Λιανικού εµπορίου, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός κερδίζει σηµαντικό έδαφος τον Ιανουάριο, φθάνοντας στις 105,6 (από 79,1) µονάδες, σε υψηλότερη τιµή έναντι της αντίστοιχης περυσινής (91 µον.). Οι τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται αισθητά, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις +53 µονάδες, ενώ αυξάνεται στις +20 (από +13) µονάδες το ισοζύγιο πωλήσεων της επόµενης περιόδου.

Στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα, ο αντίστοιχος δείκτης κινείται στα ίδια επίπεδα, στις -3 µονάδες, ενώ οι προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προµηθευτές µεταβάλλονται και αυτές θετικά, µε το σχετικό ισοζύγιο να διαµορφώνεται στις +17 (από -2) µονάδες. Ελαφρά πτώση σηµειώνουν οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης του κλάδου (+12 από +14 µον. ο δείκτης), ενώ στις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο φθάνει στις +4 (από -2) µονάδες.

Αντίθετα, πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Υφάσµατα – Ένδυση – Υπόδηση, ο οποίος φθάνει στις 86,8 (από 89,5) µονάδες, σε πιο χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά (91,4 µονάδες). Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται (-2 από +8 µον. το ισοζύγιο), ενώ αντίθετα ανοδικά κινούνται οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες πωλήσεις (-15 από -27 µον. το σχετικό ισοζύγιο).

Στα αποθέµατα, ο σχετικός δείκτης των 10 µονάδων αυξάνεται κατά 9 µονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι αρνητικές προβλέψεις σχετικά µε τις παραγγελίες προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο διευρύνονται (στις -45 από -32 µον. το ισοζύγιο), µε τις προσδοκίες για την απασχόληση να µεταβάλλονται επίσης εντόνως αρνητικά (στις -36 από -10 µον. ο δείκτης). Τέλος στις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο των -18 µονάδων κινείται τον Φεβρουάριο στις -11 µονάδες.

Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού ενισχύονται ήπια τον Φεβρουάριο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται κατά 4 µονάδες υψηλότερα, στις 88,4, υψηλότερα σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο πέρυσι (69 µον.). Ο αρνητικός δείκτης για τις τρέχουσες πωλήσεις κερδίζει έδαφος, φθάνοντας στις -19 (από -24) µονάδες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου βελτιώνονται οριακά (στις -15 από -17 µον. ο δείκτης). Το αρνητικό ισοζύγιο των αποθεµάτων κινείται 7 µονάδες χαµηλότερα, στις -27, ενώ ο δείκτης των παραγγελιών προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο µεταβάλλεται αρνητικά κατά 7 µονάδες, στις -24. Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, το αρνητικό ισοζύγιο των -42 µονάδων διευρύνεται κατά 6 µονάδες, ενώ τέλος, ως προς τις τιµές, ο ισοσκελισµένος δείκτης χάνει 6 µονάδες, µε τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων να αναµένει και πάλι σταθερότητα.

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Οχήµατα – Ανταλλακτικά περιορίζεται ήπια και τον Φεβρουάριο, στις 104,8 (από 108,2) µονάδες, σε παραπλήσιο επίπεδο σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό (103,4 µον.). Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου µειώνονται (0 από -16 µον. το ισοζύγιο), µε τις προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου να µεταβάλλονται αντίθετα αρνητικά (+1 από +9 µον. ο δείκτης). Στα αποθέµατα, το έντονα αρνητικό ισοζύγιο εξοµαλύνεται στις -24 (από -42) µονάδες, µε τις προβλέψεις για την απασχόληση να χειροτερεύουν εκ νέου (-24 από -6 µον. το σχετικό ισοζύγιο) και το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναµένει αύξηση το επόµενο διάστηµα να µηδενίζεται (από 16%). Ως προς τις παραγγελίες προς προµηθευτές, το ισοζύγιο των +24 µονάδων δεν µεταβάλλεται, ενώ ο δείκτης βραχυπρόθεσµης πρόβλεψης τιµών µειώνεται ελαφρά κατά 3 µονάδες, στις +19.

Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήµατα ανακάµπτουν αισθητά τον Φεβρουάριο, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις 102 (από 81,5) µονάδες, σε ανώτερη τιµή συγκριτικά µε πέρυσι (73,4 µον.). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, τόσο οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, όσο και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου κερδίζουν σηµαντικό έδαφος, µε τα σχετικά ισοζύγια να κινούνται στις +23 και +28 µονάδες αντίστοιχα.

Ο αρνητικός δείκτης εκτιµήσεων των -24 µονάδων στα αποθέµατα αµβλύνεται στις +2 µονάδες, ενώ οι παραγγελίες προς προµηθευτές βελτιώνονται σηµαντικά (+4 από -26 µον. το ισοζύγιο). Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την απασχόληση, ο ισοσκελισµένος σχετικός δείκτης παραµένει ως έχει, ενώ τέλος, στις τιµές, το ισοζύγιο των -22 µονάδων αυξάνεται τον Φεβρουάριο στις +3 µονάδες, µε σχεδόν οµόφωνα τις επιχειρήσεις του κλάδου να αναµένουν σταθερότητα βραχυπρόθεσµα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες επιδεινώνεται ραγδαία τον Φεβρουάριο φθάνοντας στις 63,2 (από 77,7) µονάδες, κινούµενος σε χαµηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (77 µον.). Στις επιµέρους µεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση διευρύνονται, ενώ και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο επιδεινώνεται. Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διαµορφώνεται στις -31 (από -13) µονάδες, ενώ σε χαµηλότερα επίπεδα κινείται και το ισοζύγιο των εκτιµήσεων για την τρέχουσα ζήτηση (-22 από -6 µον.).

Πτώση όµως καταγράφεται και στο δείκτη των προβλέψεων για τη ζήτηση του επόµενου τριµήνου (-10 από + µονάδες), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι αρνητικές προβλέψεις σε όρους απασχόλησης αυξάνονται, µε το σχετικό δείκτη να φθάνει τις -15 (από -9) µονάδες. Στις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο παραµένει αρνητικό, στις -5 (από -3) µονάδες, ενώ τέλος, ένα 16% των επιχειρήσεων δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες, το 1/3 επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία του, ένα 21% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, µε το 23% των επιχειρήσεων να αναφέρει λόγους που συνδέονται µε την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, όπως κεφαλαιακοί έλεγχοι, καθυστέρηση εισπράξεων ∆ηµοσίου, υψηλή φορολογία κ.α.

Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία κινείται εκ νέου τον Φεβρουάριο στις 72,8 µονάδες, σε χαµηλότερο επίπεδο έναντι του αντίστοιχου περυσινού (89,7 µον.). Από τους βασικούς δείκτες, το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για την πορεία της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων δεν µεταβάλλεται από τις -29 µονάδες, ενώ στην τρέχουσα ζήτηση καταγράφεται µικρή άνοδος (-24 από -27 µον. ο δείκτης).

Οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση επιδεινώνονται οριακά (-6 από -4 µον. ο δείκτης), ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, στα ίδια επίπεδα παραµένει το ισοζύγιο της απασχόλησης (-6 µον.), µε το δείκτη των τιµών να κινείται στις -4 (από -23) µονάδες. Τέλος, διαµορφώνεται στο 14% (από 16%), το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 61% να κρίνει ως βασικό επιχειρηµατικό εµπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 14% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 10% τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία.

Πτωτικά κινείται τον Φεβρουάριο ο δείκτης προσδοκιών στους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς (δεν περιλαµβάνονται οι Τράπεζες), στις 52,3 (από 63,9) µονάδες, σε υψηλότερα πάντως επίπεδα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα περσινά (47,8 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων επιδεινώνονται (στις -26 από -17 µον.ο δείκτης), ενώ αντίθετα πτώση καταγράφεται στις προβλέψεις της βραχυπρόθεσµης ζήτησης (- 4 από +3 µον. το ισοζύγιο) και ιδιαίτερα στις εκτιµήσεις της τρέχουσας (-63 από -33 µον.).

Στις προσδοκίες για την απασχόληση σηµειώνεται κάµψη στο σχετικό ισοσκελισµένο δείκτη κατά 4 µονάδες, ενώ ως προς τις τιµές, το 1/3 (από 30%) των επιχειρήσεων αναµένει µείωσή τους και καµία επιχείρηση δεν προβλέπει άνοδο (από 3%). Τέλος, το ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου που δηλώνουν ανεµπόδιστη επιχειρηµατική λειτουργία παραµένει στο 37%, µε το 49% να αναφέρει την ανεπαρκή ζήτηση ως σηµαντικότερο πρόσκοµµα και από ένα 7% αµφότερες την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και τους άλλους συγκυριακούς παράγοντες.

Καθοδικά κινείται τον Φεβρουάριο ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις ∆ιάφορες Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες, φθάνοντας στις 53,4 (από 60,5) µονάδες, επίδοση χαµηλότερη του αντίστοιχου περσινού του επιπέδου (73,6 µον.). Στους βασικούς δείκτες, το ισοζύγιο των -20 µονάδων στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων χάνει άλλες 20 µονάδες, ενώ πτωτικά κινούνται και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση (-23 από -16 µον. ο δείκτης), µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να µην µεταβάλλονται (-28 µον. το ισοζύγιο).

Αντίθετα µε τους υπόλοιπους δείκτες των υπηρεσιών, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού κινείται ανοδικά για έκτο κατά σειρά µήνα, στις 79,9, (από 75,6) µονάδες, σε ανώτερα επίπεδα από τα αντίστοιχα περσινά (66,4 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται ήπια, µε το σχετικό ισοζύγιο να κινείται στις +13 (από +8) µονάδες, εξέλιξη ανάλογη µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση. Βελτίωση καταγράφεται και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη πορεία της ζήτησης, µε το σχετικό ισοζύγιο των -8 µονάδων να ισοσκελίζεται, ενώ και στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, ο σχετικός δείκτης των -8 µονάδων κινείται πλέον στις +4 µονάδες.

Οι αποπληθωριστικές προσδοκίες για τις τιµές διευρύνονται ελαφρώς (-22 από -17 µον. ο δείκτης), ενώ τέλος, το ¼ των επιχειρήσεων δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 37% των ερωτηθέντων να επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 24% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 8% τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες ως βασικά προσκόµµατα στη λειτουργία τους.

Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στις Χερσαίες Μεταφορές επιδεινώνονται και τον Φεβρουάριο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 60,8 (από 75,7) µονάδες, σε επίπεδο χαµηλότερο έναντι του αντίστοιχου περυσινού (98,8 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα χάνουν 14 µονάδες (-36 µον. το ισοζύγιο), ενώ και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση επιδεινώνονται σηµαντικά (-45 από -20 µον. ο δείκτης). Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση, οι οποίες και βαίνουν δυσµενέστερες (0 από +14 µον. ο δείκτης), ενώ από τις υπόλοιπες µεταβλητές, θετικά µεταβάλλονται οι προβλέψεις για την απασχόληση (-18 από -33 µον. το ισοζύγιο), µε το 33% (από 47%) των επιχειρήσεων να αναµένουν πτώση της.

Στις τιµές, προβλέψεις ανόδου υιοθετεί για άλλη µια φορά το 30% των επιχειρήσεων, µε το σχετικό ισοζύγιο να κινείται εκ νέου στις +28 µονάδες. Τέλος, παραµένει στο 26% το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ανεµπόδιστη επιχειρηµατική λειτουργία, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 27% και 25% επισηµαίνουν την ανεπάρκεια ζήτησης και κεφαλαίων κίνησης αντίστοιχα ως βασικότερα εµπόδια, από ένα 8% την ανεπάρκεια εργατικού δυναµικού και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού αµφότερες και ένα 5% την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση.