ΥΠΕΚΑ: Πρόσκληση για προτάσεις για την αξιοποίηση κονδυλίων για ΑΠΕ

ΥΠΕΚΑ: Πρόσκληση για προτάσεις για την αξιοποίηση κονδυλίων για ΑΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αξιοποίηση των κονδυλίων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για αξιοποίηση των κονδυλίων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009- 2014 απηύθυνε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας σήμερα σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ.

Tο ΥΠΕΚΑ δραστηριοποιείται σε δύο θεματικές ενότητες του προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 23 εκατ. ευρώ. Η πρώτη αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση χερσαίων και θαλασσίων υδάτων και η δεύτερη, για την οποία πραγματοποιήθηκε η σημερινή ημερίδα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τα έργα ΑΠΕ είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 12 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες ΕΟΧ κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων κατά 15%. Στόχοι των επενδύσεων είναι:

– Η μείωση του ενεργειακού κόστους, με υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων από ΑΠΕ στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατά συνέπεια, η μείωση των δαπανών στον δημόσιο τομέα, πρωταρχικό ζητούμενο στις τωρινές οικονομικές συνθήκες.

– Οι προβλεπόμενες εφαρμογές και έργα να συμβάλουν στην εξοικείωση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των ευαίσθητων και κρίσιμων ομάδων πληθυσμού με τις τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. μαθητές, φοιτητές, κλπ).

– Τα σχεδιαζόμενα έργα να ενισχύουν, εμμέσως, την επιχειρηματικότητα και να τονώνουν την απασχόληση, κυρίως των νέων και των επιστημόνων, σε τοπικό επίπεδο.

«Οι ΑΠΕ αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για το Πρόγραμμα, συνάδοντας πλήρως με την πολιτική, τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες έχει έγκαιρα εκφράσει και εμφατικά προκρίνει το ΥΠΕΚΑ» τόνισε ο κ. Μανιάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμα:

Σχέδια αντιμετώπισης ελλείψεων φυσικού αερίου από το ΥΠΕΚΑ

Συνεργασία ΣΕΒ-ΥΠΕΚΑ για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους