Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη του Ομίλου Ανδρομέδα για το 2017

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 53,92% σε σύγκριση με το 2016.

Σε 10,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2017 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου Ανδρομέδα, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με κέρδη  6,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 53,92% και ανήλθαν το 2017 σε 21,60 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2016 όπου έφτασαν τα 14,03 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ανδρομέδα ανήλθε στα 112,4 εκατ. ευρώ έναντι 103,9 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 8,12%.

Ο Όμιλος Ανδρομέδα, που αναπτύσσεται ταχύτατα στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Με έξι στρατηγικής τοποθέτησης παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, διαθέτει παγκόσμια εξαγωγική δύναμη σε 6 ηπείρους και έχει άμεση πρόσβαση σε περισσότερους από 120 εκατ. καταναλωτές.

Ο Όμιλος έχει καθετοποιημένη παραγωγή: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών. Τα βασικά είδη του Ομίλου Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, ο κρανιός, το μυτάκι και το φαγκρί.