Υποχωρεί η αγορά ενοικίασης σκαφών-Πτώση και για την κρουαζιέρα

Μελέτη της Infobank Hellastat καταγράφει την πτώση της επιβατικής κίνησης στην κρουαζιέρα και στην ενοικίαση σκαφών το 2014.

Ο εγχώριος κλάδος της ενοικίασης σκαφών αναφυχής & κρουαζιέρων εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Νικολαΐδη Αλέξη, Economic Research & Sectoral Studies Senior Analyst, το 2014 η τουριστική κίνηση στην κρουαζιέρα σημείωσε κάμψη, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτικο-κοινωνικές αναταραχές που σημειώθηκαν σε Βόρειο Αφρική, Τουρκία, Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Οι χώρες αυτές υπέστησαν σημαντικό αριθμό ακυρώσεων, με μεγάλο μέρος των τουριστών να στρέφονται σε all inclusive πακέτα σε ελληνικά ξενοδοχεία.

Εξάλλου, πολλές ξένες επιχειρήσεις προσανατολίζονται στην ενίσχυση της παρουσίας τους σε Ασία και Ωκεανία, στα πλαίσια της στρατηγικής τους για αναζήτηση νέων αγορών όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν με μεγαλύτερα πλοία.
Έτσι, ο συνολικός αριθμός αφίξεων στα ελληνικά λιμά-νια υποχώρησε κατά 13%, στους 4,93 εκ. επιβάτες (σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε απώλεια περίπου 730.000 αφίξεων). Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, το 91,5% των επισκεπτών ήταν διερχόμενοι. Επομένως, μόλις 204.000 επιβάτες (σε σύνολο 2,4 εκ.) αναχώρησαν από κάποιο ελληνικό λιμάνι, υποδεικνύοντας τη σημαντική υστέρηση της Ελλάδας στο home port.

Φέτος δεν προβλέπεται να προκύψει άνοδος, καθώς η επιβατική κίνηση αναμένεται είτε να διατηρηθεί στα περσινά επίπεδα, είτε να υποχωρήσει εκ νέου. Μάλιστα, τους πρώτους μήνες του έτους οι προκρατήσεις για κρουαζιερόπλοια ήταν λιγότερες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με την κα Μεταξογένη Μαρία, Διευθύνουσα Σύμβουλο της IBHS, «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει αρκετά υψηλότερα έσοδα από την κρουαζιέρα εφόσον ενισχύσει τον τομέα του home port, όπου μέχρι στιγμής υστερεί σημαντικά έναντι άλλων ανταγωνιστικών χωρών. Η ανάπτυξη του home port, σύμφωνα με τη CLIA, θα μπορούσε να αποφέρει στην ελληνική οικονομία περίπου €1 δισ. το χρόνο, ενώ θα δημιουργούσε 18.000 νέες θέσεις εργασίας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται μια σειρά δράσεων, με την κυριότερη να αφορά τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, τόσο στον Πειραιά όσο και σε άλλα λιμάνια, ώστε να μπορούν να καταπλέουν νέα, μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια. Η υλικοτεχνική πρόοδος θα επιτρέψει στα εγχώρια λιμάνια να αποτελέσουν σημεία αναχώρησης και όχι απλώς διέλευσης για τις εταιρείες διοργάνωσης κρουαζιέρων, γεγονός που θα προσελκύσει υψηλότερες δαπάνες ανά επιβάτη».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου:

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικο-νομικές καταστάσεις 33 επιχειρήσεων. Τα βασικά συ-μπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

-Ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013 διαμορ-φώθηκε σε €36,75 εκ., έχοντας αυξηθεί οριακά σε σχέση με το 2012.

-Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ υποδιπλασιάστηκαν στα €2,3 εκ., ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν στα €2,6 εκ., από €3,5 εκ. το 2012.

-Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ παρέμεινε αρνητικό (-1,9%, έναντι -4,3% το 2012), ενώ αντιθέτως το περιθώριο ΚΠΦ εμφάνισε απότομη επιδείνωση σε -8,8%.

-Η κεφαλαιακή μόχλευση κυμαίνεται σε χαμηλές τι-μές, εμφανίζοντας βελτίωση το 2013 σε 0,5 προς 1.