Υποχώρηση 4,8% σημείωσε ο τζίρος των φαρμακευτικών εταιρειών

Υποχώρηση 4,8% σημείωσε ο τζίρος των φαρμακευτικών εταιρειών

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις μειώσεις των φαρμακευτικών δαπανών στο κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Στο ποσό των 2,37 δισ. ευρώ ανήλθε το 2013 η καθαρή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη υποχωρώντας περαιτέρω κατά 16,7% σε σχέση με το 2012, ενώ εφέτος προβλέπεται περαιτέρω μείωση στα 2 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της Infobank Hellastat (IBHS), η οποία εξετάζει τον εγχώριο κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, η υποχώρηση της καθαρής δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης το 2013 είχε αρνητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις φαρμάκων, οι οποίες μετά το 2009 υποχωρούν διαρκώς. Το 2013 σημειώθηκε κάμψη κατά 11,3%, στα 5,29 δισ. ευρώ, με τη σωρευτική μείωση σε σχέση με το προ τετραετίας επίπεδο να φτάνει το 37,5%.

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 113 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα βασικά συμπεράσματα ο κύκλος εργασιών το 2013 διαμορφώθηκε σε 4,82 δισ. ευρώ, έχοντας υποχωρήσει περαιτέρω κατά 4,8% από το προηγούμενο έτος.
Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) διαμορφώθηκαν σε 261 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 43% από το 2012 ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) υποχώρησαν κατά 13%, στα 247,61 εκατ. ευρώ.

Το μέσο περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε περαιτέρω σε 5,2% ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ΚΠΦ διπλασιάστηκε σε 2,8%.

Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2013 βελτιώθηκε σε 2,1 προς 1, παραμένοντας υψηλή ενώ ο δείκτης είσπραξης απαιτήσεων εμφανίζεται διαχρονικά εκτεταμένος (5 μήνες το τελευταίο έτος). Τα αποθέματα διακρατήθηκαν για 4 μήνες.