Υπογράφηκε η χρηματοδότηση έργου για την Περιφέρεια Αττικής

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA της Εθνικής Τράπεζας.

H υπογραφή της δεύτερης σύμβασης χρηματοδότησης έργου στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA που διαχειρίζεται η Εθνική Τράπεζα, ανακοινώθηκε σήμερα.

Το έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση δέκα σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής, με ΣΔΙΤ, που βρίσκονται σε τέσσερις δήμους (Αθηναίων, Ηρακλείου, Μεγαρέων, Ωρωπού) με συνολικό πληθυσμό 800 χιλ. κατοίκους.

Στο έργο περιλαμβάνονται σχολεία όλων των βαθμίδων, μονάδες ΤΕE και ένα ειδικό σχολείο (Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο), όπου θα στεγαστούν 3.000 μαθητές. Στη διετή περίοδο κατασκευής (2014- 2016) θα δημιουργηθούν πάνω από 300 θέσεις εργασίας, ενώ κατά την 25ετή διάρκεια της σύμβασης λειτουργίας θα υπάρχουν 60 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Η πρώτη σύμβαση, που δημοσιοποιήθηκε στις 24/4/2014, αφορούσε στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική Διαχείριση 14 σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής, με ΣΔΙΤ.

Οι σχολικές Μονάδες βρίσκονται σε επτά δήμους της Αττικής (Αθηναίων, Ιλίου, Κρωπίας, Παλλήνης- Γέρακα, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Περιστερίου και Πεντέλης), με συνολικό πληθυσμό 1,1 εκατ. κατοίκους. Στο έργο περιλαμβάνονται σχολεία όλων των βαθμίδων, μονάδες ΤΕΕ και ένα ειδικό σχολείο (Γυμνάσιο- Λύκειο Εικαστικών Τεχνών), όπου θα στεγαστούν 3.500 μαθητές. Κατά τη διετή περίοδο κατασκευής (2014-2016) θα δημιουργηθούν 318 θέσεις εργασίας, ενώ κατά την 25ετή διάρκεια της σύμβασης λειτουργίας θα υπάρχουν 80 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, το JESSICA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και υλοποιείται στην Ελλάδα με τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΕΤΕπ με πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αποσκοπεί στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το JESSICA αποτελεί μία νέα προσέγγιση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης καθόσον αφορά επιστρεπτέα χρηματοδότηση (δάνειο), με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης.

Η Εθνική Τράπεζα διαχειρίζεται 83 εκατ. ευρώ κεφαλαίων του JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης, υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, που χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής και Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και για τις οκτώ περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης) που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα συγχρηματοδοτεί τα έργα με τουλάχιστον 36 εκατ. ευρώ από δικά της ή/και άλλα ιδιωτικά κεφάλαια. Τα έργα που αξιολογούνται αφορούν, ενδεικτικά, αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών ή/και αστικών ακινήτων σε νέες χρήσεις, ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων οδοφωτισμού, βασικές αστικές υποδομές (π.χ. εκπαίδευσης, πολιτισμού, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης), μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.

Διαβάστε ακόμη: Τουρκολιάς: «Θα στηρίξουμε δυναμικά την οικονομία»