Υψηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών

Υψηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών
pexels
Σύμφωνα με την έκθεση της SolarPower Europe τα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ κατέγραψαν εφέτος εντυπωσιακές επιδόσεις

Στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης αναφορικά με το επίπεδο ανάπτυξης και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών την επόμενη τετραετία βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της SolarPower Europe που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση η χώρα μας παρά το μικρoσυγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ – μέγεθος της επικράτειας επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο και συγκριτικά (κατά κεφαλήν ισχύς φωτοβολταϊκών).

Σύμφωνα με την έκθεση της SolarPower Europe τα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ κατέγραψαν εφέτος εντυπωσιακές επιδόσεις. Η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών στην Ένωση ανέρχεται σήμερα σε 263 GW, αυξημένη κατά 27% από τα 207 GW το 2022 ενώ οι ετήσιες νέες εγκαταστάσεις ήταν 55,9 γιγαβάτ (+ 40 % σε σχέση με το 2022!)

Στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης αναφορικά με το επίπεδο ανάπτυξης και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών την επόμενη τετραετία βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της SolarPower Europe που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση η χώρα μας παρά το μικρό – συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ – μέγεθος της επικράτειας επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο και συγκριτικά (κατά κεφαλήν ισχύς φωτοβολταϊκών).

Σύμφωνα με την έκθεση της SolarPower Europe τα φωτοβολταϊκά στην ΕΕ κατέγραψαν εφέτος εντυπωσιακές επιδόσεις. Η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών στην Ένωση ανέρχεται σήμερα σε 263 GW, αυξημένη κατά 27% από τα 207 GW το 2022 ενώ οι ετήσιες νέες εγκαταστάσεις ήταν 55,9 γιγαβάτ (+ 40 % σε σχέση με το 2022!)

-Έβδομη στην εγκατεστημένη ισχύ ανά κάτοικο με 691 Watt,από 531 το 2022, ψηλότερα από την Αυστρία, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.

Έβδομη στην πρόβλεψη για νέες εγκαταστάσεις κατά την περίοδο 2024-2027 οπότε αναμένεται να προστεθούν 6,9-13,9 γιγαβάτ (ανάλογα με το σενάριο που εξετάζεται). Το αποτέλεσμα είναι ότι το μερίδιο της Ελλάδας στην νέα ευρωπαϊκή φωτοβολταϊκή ισχύ αναμένεται να αυξηθεί από 3 % το 2023 σε 4 % το 2027.

Η χώρα μας αναμένεται να πετύχει το 2026 το στόχο που έχει τεθεί για το 2030, ενώ 12 χώρες της ΕΕ (Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία) θα φθάσουν στο στόχο από το 2027 και μετά.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος χρόνος αδειοδότησης για μικρές μονάδες στη χώρα μας είναι 3-4 μήνες ενώ στις άλλες χώρες ξεκινά από 1 μήνα και φθάνει στον 1 χρόνο. Για μεγαλύτερες μονάδες η αδειοδότηση στην Ελλάδα απαιτεί 3-6 χρόνια ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 4 χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: