Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας για την Interamerican το 2021

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας για την Interamerican το 2021
Ôá ãñáöåßá ôçò Interamerican óôçí Ëåùöüñï Óõããñïý, Ôñßôç 8 Ìáñôßïõ 2011.
Η Interamerican κατέβαλε ένα σημαντικό ύψος αποζημιώσεων οι οποίες αφορούσαν σε φυσικές καταστροφές. Ενδεικτικά, το ύψος των αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές σε Β. Εύβοια και Αττική ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 6,3% παρουσίασε ο Όμιλος Interamerican το 2021, φθάνοντας στο ύψος των 395,5 εκατ. ευρώ από 372 εκατ. ευρώ το 2020. Κύριος μοχλός ανάπτυξης του ομίλου αποτέλεσαν οι Γενικές Ασφαλίσεις οι οποίες συμμετείχαν στην αύξηση των ασφαλίστρων κατά 66%, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από τους κλάδους Υγείας και Ζωής.

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε σε 400.998 περιπτώσεις πελατών το 2021 έφθασε το ύψος των 226,9 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος όγκος αποζημιώσεων αφορούσε στον κλάδο Ζημιών με 79,9 εκατ. ευρώ (35%), ενώ το μεγαλύτερο πλήθος αποζημιώσεων αφορούσε στον κλάδο Υγείας (212.762 περιπτώσεις).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Interamerican κατέβαλε ένα σημαντικό ύψος αποζημιώσεων οι οποίες αφορούσαν σε φυσικές καταστροφές. Ενδεικτικά, το ύψος των αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές σε Β. Εύβοια και Αττική ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ.

Βάσει των αποτελεσμάτων του 2021, ο όμιλος Interamerican κατέχει υψηλά μερίδια αγοράς: στην Υγεία 20,3% , στις Ασφαλίσεις Ζημιών 12,8% συνολικά, στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου 12,3% και στο χώρο της Βοηθείας 18,3%.

Επίσης η εταιρεία παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα Φερεγγυότητας κατά Solvency II, τα οποία κινήθηκαν από 58% έως 139% πάνω από το απαιτούμενο επίπεδο, φθάνοντας στην Εταιρία Ζημιών το 239%.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Interamerican δήλωσε: «Το 2021 ήταν, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών για την Interamerican σε κάθε επίπεδο. Νιώθω περήφανος όχι μόνο για τα εξαιρετικά αποτελέσματα αλλά και για τη νέα Interamerican που κτίζουμε, προσφέροντας αξία στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας και την κοινωνία. Το 2022 συνεχίζουμε με σημαντικές επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στους τομείς της ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των υποδομών μας, στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες μας, καθώς και στη στρατηγική ένταξη της βιωσιμότητας σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας».