Υψηλό δεκαετίας για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Υψηλό δεκαετίας για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Στο 5% αναθεωρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας στο γ’ τρίμηνο.

Στο 5% αναθεωρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2014, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από την αντίστοιχη περίοδο δέκα χρόνια πριν, ήτοι το 2003.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναθεωρήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 3,2% από 2,2% προηγουμένως, ενώ οι δαπάνες για επιχειρηματικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω στο 8,9% από 7,1% προηγουμένως.