IQbility: Ενίσχυση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας

IQbility: Ενίσχυση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου
Στόχος μας η ενίσχυση της αξίας της καινοτομίας στην ελληνική κοινωνία, ως θεμελιώδους αξίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

Έχοντας στο dna τους τόσο την τεχνολογία όσο και τις έννοιες της καινοτοµίας, της υγιούς επιχειρηµατικότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης, ο Όµιλος Quest και οι θυγατρικές του εταιρείες, πιστεύουν ότι µία επιχείρηση ευηµερεί όταν η κοινωνία όπου δραστηριοποιείται ευηµερεί και υλοποιούν εστιασµένες κοινωνικές δράσεις, που στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της καινοτοµίας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσα από αυτό το δηµιουργικό συγκερασµό οράµατος και σκοπού, το 2013 ο Όµιλος Quest δηµιούργησε το εκκολαπτήριο νέων επιχειρηµατικών δράσεων IQbility, µε στόχο να συµβάλλει στην ενίσχυση της αξίας της καινοτοµίας στην ελληνική κοινωνία, ως θεµελιώδους αξίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη  της χώρας µας.

Το IQbility ξεκίνησε ως incubator και στην εξέλιξή του συνέχισε µε επένδυση απευθείας σε εταιρείες, καθώς µε την εξέλιξη του οικοσυστήµατος νεοφυών επιχειρήσεων η στρατηγική αυτή προσέδιδε ακόµα µεγαλύτερη αξία στην αγορά. Το IQbility σήµερα έχει εξελιχθεί σε ένα corporate angel fund το οποίο επενδύει επιλεκτικά σε 1-3 startups ετησίως, ποσά της τάξεως των 100.000 έως 300.000 ευρώ.

Οι επιδιώξεις του IQbility είναι:

● η ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας,

● η διοχέτευση της Ελληνικής Προστιθέµενης Αξίας στις διεθνείς αγορές,

● η ανάδειξη νέων ταλαντούχων ανθρώπων,

● η προώθηση της ελληνικής καινοτοµίας και ανταγωνιστικότητας,

● η αξιοποίηση της εµπειρίας και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου,

● η εταιρική συνεισφορά προς την κοινωνία και την αγορά εργασίας,

● η προσπάθεια µείωσης της διαρροής πνευµατικού κεφαλαίου,

● η ανάπτυξη του οικοσυστήµατος των start ups µέσω συµµετοχής σε events, και διοργάνωσης δράσεων που προάγουν τη νεανική επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. Συγκεκριµένα, το IQbility έχει διοργανώσει meetups – συναντήσεις που καλλιεργούν το διάλογο και την αλληλεπίδραση οµιλητών και κοινού, στοχεύοντας στη µετάδοση τεχνογνωσίας σε θέµατα όπως διεθνείς πωλήσεις, growth marketing, fundraising κλπ.

O ιδιαίτερος χαρακτήρας του IQbility έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί πιθανότατα τη µοναδική θυγατρική ελληνικού επιχειρηµατικού Οµίλου, η οποία αποκτά συστηµατικά µετοχικές συµµετοχές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, µε προσανατολισµό σε startups που έχουν συνέργειες µε τις εταιρείες του Οµίλου σε τοµείς, όπως tech, fintech services, last mile delivery κλπ. Για παράδειγµα, η εταιρεία του Οµίλου Quest Uni Systems έχει επανειληµµένα συνεργαστεί µε την εταιρεία Mist.io, προσφέροντας υπηρεσίες cloud computing.

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι, το έργο που επιτελεί το IQbility ως συνδετικός κρίκος των εταιρειών του Οµίλου µε την κοινότητα των start ups, συµβάλλοντας στην αλληλεπίδραση µε καινοτόµους ανθρώπους, ιδέες και εφαρµογές. H συµβολή στη δηµιουργία ευρύτερα ποιοτικής επιχειρηµατικής κουλτούρας στη χώρα, η ανάδειξη της ελληνικής τεχνογνωσίας και υλοποιηµένης καινοτοµίας στο διεθνές επιχειρηµατικό στερέωµα και οι εν δυνάµει επιχειρηµατικές συνέργειες µε τις νεοφυείς εταιρείες, µε σκοπό την δηµιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήµατος για την προώθηση της καινοτοµίας στη χώρα µας είναι τα οφέλη στα οποία αποσκοπεί ο Όµιλος Quest.

Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Συμβολή στην ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα

Στη διάρκεια της ζωής του, το IQbility έχει στηρίξει δεκάδες startups και έχει συνολικά επενδύσει µε µετοχική συµµετοχή σε 15 από αυτές. Το συνολικό ποσό της επένδυσης είναι περί τα €2εκ. µε ήδη 3 exits, ενώ αρκετές εταιρείες του IQbility έχουν αναπτυχθεί και πραγµατοποιούν τζίρους από µερικές εκατοντάδες χιλιάδες έως µερικά εκατοµµύρια ευρώ, δηµιουργώντας περισσότερες από 200 θέσεις εργασίας.

Η πιο πρόσφατη επένδυση του IQbility είναι στην εταιρεία Simpler που αποσκοπεί να προσφέρει στην αγορά τον απλούστερο και γρηγορότερο τρόπο checkout στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η πρωτοβουλία του Οµίλου Quest IQbility συµβαδίζει µε τον 8ο και 9ο στόχο του ΟΗΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονοµική Ανάπτυξη» καθώς και «Βιοµηχανία, Καινοτοµία και Υποδοµές».

*To άρθρο αναδημοσιεύεται από το νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα.