Ηρώ Μέλλιου: Άνθρωποι και Τεχνολογία μαζί για ένα καλύτερο μέλλον

Από την Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Vodafone Ελλάδας

Στη Vodafone πιστεύουµε πως όταν η τεχνολογία και ο άνθρωπος συνεργάζονται, µπορούν µαζί να βρουν τις κατάλληλες απαντήσεις και να συµβάλουν στη δηµιουργία ενός καλύτερου µέλλοντος. Θέλουµε και προσπαθούµε καθηµερινά να συµβάλουµε ουσιαστικά σε µια ψηφιακή κοινωνία, που θα είναι ισότιµη και βιώσιµη για όλους. Αυτό το κοινό όραµα συνδέει και τους ανθρώπους µας, που µε το πάθος και την ενέργεια τους αξιοποιούν καθηµερινά τη δύναµη της τεχνολογίας και συνεχίζουν να µας εµπνέουν και να εµπνέονται από εµάς καθηµερινά, για να το κάνουν πραγµατικότητα.

Για εµάς η δηµιουργία του ψηφιακού µέλλοντος ξεκινά, χτίζοντας το ψηφιακό σήµερα.

Πριν από πέντε χρόνια αντιληφθήκαµε την ανάγκη να µεταβούµε σε µια πιο προηγµένη, ψηφιακή πραγµατικότητα, ακολουθώντας τον βηµατισµό των ίδιων των πελατών µας, που ήταν ήδη εξελιγµένοι χρήστες της τεχνολογίας. Οι ψηφιακές µας υπηρεσίες έπρεπε να εξελιχθούν και αυτές, µε οδηγό τα άλµατα της τεχνολογίας, και να διατεθούν στους πελάτες µας µέσα από εξελιγµένες ψηφιακές πλατφόρµες. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτού του άλµατος ήταν η ανάληψη από µέρους µας της ιδιοκτησίας του κώδικα των ψηφιακών µας καναλιών και η περαιτέρω ανάπτυξή και µετεξέλιξή τους.

Γρήγορα καταλάβαµε ότι για τη σωστή µετάβαση σε µια καλύτερη, ψηφιακή εµπειρία για τους πελάτες µας, θα έπρεπε πρώτα να προχωρήσουµε σε µία αντίστοιχη µετάβαση στην ψηφιακή εµπειρία και τη γνώση των εργαζοµένων µας.

Ήταν µία νέα αρχή. Εισαγάγαµε ψηφιακά εργαλεία στην καθηµερινή εργασία και υλοποιήσαµε δράσεις για να ενισχύσουµε τη γνώση και χρήση τους, συµβάλλοντας στην καλλιέργεια µιας ψηφιακής κουλτούρας στο περιβάλλον εργασίας. Μάλιστα, ξεκινήσαµε, εκπαιδεύοντας τα λιγότερα εξοικειωµένα στελέχη µας, µέσω πρωτοβουλιών reverse mentoring.

Aλλάξαµε τον τρόπο που εργαζόµασταν, ενώνοντας τις τεχνικές µε τις προϊοντικές µας οµάδες και υλοποιήσαµε µία ευέλικτη οργάνωση, που ήρθε πιο κοντά στις ανάγκες των πελατών µας και ήταν πιο έτοιµη να αξιοποιήσει γρήγορα τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας προς όφελος τους.

Δηµιουργήσαµε νέα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας που µας κρατούν σε επαφή πέρα από τη δουλειά και δίνουν τη δυνατότητα στις οµάδες να γνωρίζονται καλύτερα, να µοιράζονται, να διασκεδάζουν. Και µέσα από αυτά, µας δόθηκε η δυνατότητα να δηµιουργήσουµε περιεχόµενο και δράσεις  – που ενδιαφέρουν τους εργαζόµενους-  γύρω από θεµατικές, όπως η άθληση, η ψυχική υγεία, η συµβουλευτική γονέων κτλ, διευκολύνοντας την καθηµερινότητά τους.

Επενδύσαµε σε νέες τεχνολογίες, αξιοποιήσαµε την τεχνητή νοηµοσύνη και ξεκινήσαµε τη δηµιουργία ψηφιακού βοηθού για τους συναδέλφους που εξυπηρετούν πελάτες. Η τεχνητή νοηµοσύνη µας βοήθησε επίσης να κάνουµε πιο γρήγορες και απαλλαγµένες από προκαταλήψεις τις διαδικασίες επιλογής νέων συναδέλφων.

Μεταφέραµε στο ψηφιακό περιβάλλον όλες τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναµικού  – από την προσέλκυση και την επιλογή, τη διαχείριση αµοιβών και παροχών, έως και τη διοίκηση της απόδοσης – και δώσαµε στους εργαζόµενους µας τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν και µικρές καθηµερινές διαδικασίες από την οθόνη του κινητού τους.

H υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών ήταν καταλυτική για την απλοποίηση διαδικασιών, όπως η διαχείριση έργων, η στοχοθεσία, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της απόδοσης και επέτρεψε στους εργαζοµένους να ενηµερώνονται, να εκπαιδεύονται, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσµατικά, γρήγορα και χωρίς τον περιορισµό του φυσικού χώρου.

Έτσι, βαθµιαία  δηµιουργήθηκε µία ισχυρή, ψηφιακή κουλτούρα που µε τη σειρά της έχει επιχειρηµατικά οφέλη αφού έχει οδηγήσει σε  πολύ υψηλότερο βαθµό χρήσης των εµπορικών µας εφαρµογών, ταχύτερη εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών και σηµαντικά υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών µας από τις ψηφιακές µας υπηρεσίες.

Το πιο σηµαντικό όµως πλεονέκτηµα, ήταν η ανάπτυξη ενός ψηφιακού τρόπου σκέψης που εκτείνεται πολύ πέρα από τα θετικά, επιχειρησιακά αποτελέσµατα και τα οφέλη των πελατών µας.

H εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών προσέφερε στους εργαζοµένους µας όχι µόνο πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν, αλλά και τη δύναµη να διαµορφώνουν την καριέρα τους, αναβαθµίζοντας τις γνώσεις τους, όπως τις ιεραρχούν οι ίδιοι, ενώ παράλληλα τους απελευθέρωσε από την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας για την εκτέλεση της εργασίας τους, προσφέροντας µεγάλη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στην καθηµερινότητά τους.

Ίσως ακούγεται παράδοξό όµως ήταν η συµβολή της τεχνολογίας και των ψηφιακών καναλιών που αποδείχθηκε τελικά καθοριστική στο να αποκτήσει η σχέση των εργαζοµένων µε την εταιρεία ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, αφού η ευελιξία, το εύρος επιλογών και το πιο ανοιχτό σε όλους εργασιακό περιβάλλον, προσφέρει µία πιο φρέσκια και προσωποποιηµένη εµπειρία. Τεχνολογία και άνθρωποι µαζί, µπορούν έµπρακτα να δηµιουργήσουν ένα καλύτερο µέλλον για όλους.