Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες από τον οίκο Fitch Ratings

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών ανακοίνωσε ο οίκος Fitch Ratings, την Παρασκευή 7 Μαΐου. Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη αναβάθμιση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας μέσα σε λίγες ημέρες, με τη Standard & Poor’s να έχει προηγηθεί.

Η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών αποτυπώνεται στις αντίστοιχες αξιολογήσεις της Fitch Ratings, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βοήθεια που παρείχε το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε CCC+ από CCC, καθώς και την Εθνική Τράπεζα σε B- απο CCC+, με σταθερές προοπτικές.

Την ίδια στιγμή, αναβάθμισε τις προοπτικές για τη Eurobank σε θετικές από αρνητικές, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση για την τράπεζα σε B-, ενώ επιβεβαίωσε και την αξιολόγησή της για την Alpha Bank σε CCC+, με θετικές προοπτικές.

Έτσι, έπειτα από χρόνια αβεβαιότητας και διαχειριστικών προκλήσεων που αφορούσαν κυρίως τον μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κληρονομιά της κρίσης χρέους που ταλάνισε επί πολλά έτη την ελληνική οικονομία, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank πετυχαίνουν να παρουσιάζουν ουσιαστική πρόοδο σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των ισολογισμών τους και τη βελτίωση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν εγγράψει στο ενεργητικό τους.

Εθνική Τράπεζα

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας σε «Β-», με θετικό το outlook.

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στο ενεργητικό της τράπεζας, αλλά και την κεφαλαιακή επιβάρυνση την οποία συνιστά ο αυξημένος όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ειδικότερα, η τιτλοποίηση Frontier θα επιτρέψει στην τράπεζα να απαλλαγεί από απομειωμένα δάνεια 6,1 δισεκ. ευρώ, κάτι που αναμένεται να περιστείλει σημαντικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου στο 13,3% από 29,4%, στα τέλη του 2020.

Ο δείκτης Tier 1 (CET1) ήταν στο 15,7% στα τέλη του 2020, ενώ η τράπεζα αναμένει ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η απελευθέρωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων από την τιτλοποίηση Frontier θα της προσφέρει πρόσθετο κεφάλαιο 1,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Τράπεζα Πειραιώς

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς σε «CCC.

Οι αξιολογήσεις της τράπεζας αντικατοπτρίζουν, σε μεγάλο βαθμό, την αδύναμη, αν και βελτιωμένη, ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και την πολύ υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση, λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η εκτίμησή της Fitch για την ποιότητα του ενεργητικού και την κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς λαμβάνει υπόψη τις δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις δανείων NPEs (Phoenix και Vega), οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής Ι» (περίπου 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ NPEs), αλλά και την τιτλοποίηση Sunrise.

Ο δείκτης NPEs ήταν στο 45,3% στα τέλη του 2020 – ο υψηλότερος μεταξύ των μεγάλων ελληνικών τραπεζών – και θα μπορούσε να μειωθεί κάτω από το 35% μετά τις συναλλαγές Phoenix και Vega,  οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο β’ τρίμηνο του 2021.

Η τράπεζα σχεδιάζει να επιταχύνει σημαντικά τη μείωση των NPEs της, με τον δείκτη να υποχωρεί κάτω από 10% τους επόμενους 12 μήνες, ολοκληρώνοντας επιπλέον μεγάλες τιτλοποιήσεις απομειωμένων δανείων ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Eurobank

Στην αναβάθμιση του outlook της Eurobank από αρνητικό σε θετικό προχώρησε η Fitch Ratings, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αξιολόγηση Β-.

Ο δείκτης απομειωμένων δανείων μειώθηκε στο 14% (συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιήσεων ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ) στα τέλη του 2020, από 29% στα τέλη του 2019, καθώς η τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση της τιτλοποίησης Cairo (7,5 δισεκατομμύρια ευρώ απομειωμένων δανείων) στο β’ εξάμηνο του 2020, επωφελούμενη από το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Η τράπεζα σκοπεύει να μειώσει περαιτέρω τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 9% έως το τέλος του 2021 και στο 6% έως το τέλος του 2022, μέσω της τιτλοποίησης Mexico, ύψους 3,2 δισεκ. ευρώ, που θα τύχει και αυτή υποστήριξης από το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ».

Τα κέρδη της Eurobank διευρύνθηκαν από τη θετική συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της τα τελευταία χρόνια.

Alpha Bank

O αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank σε CCC+, με θετικό το outlook.

Η Alpha Bank έχει εξασφαλίσει συμφωνία με την Davidson Kempner για την πώληση του 80% μη εξυπηρετούμενων δανείων της και το 51% των mezzanine και junior notes της τιτλοποίησης «Galaxy», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».

Αυτό θα της επιτρέψει να μειώσει έως και 10,8 δισ. ευρώ τα NPEs με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το 2ο τρίμηνο του 2021, κάτι το οποίο αναμένεται να περιστείλει σημαντικά τον δείκτη NPEs του ομίλου στο 26,5% (συμπεριλαμβανομένων των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ των ανώτερων τραπεζογραμματίων τιτλοποίησης που πλήρως διατηρημένο από την τράπεζα και αντιπροσώπευε ως δάνεια) από 43% στα τέλη του 2020, όπως αναφέρεται από την τράπεζα (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου 3 και των μη εξυπηρετούμενων αγορασθέντων ή προερχόμενων δανείων με μειωμένη πίστωση).

Η παράταση του προγράμματος «Ηρακλής» το 2021 αναμένεται να μετριάσει τους κινδύνους και να υποστηρίξει το σχέδιο της τράπεζας να επιταχύνει τη διάθεση των NPEs της το 2021-2022.