Είσοδος στον Δείκτη «Greece-Turkey 30» για την μετοχή της Μυτιληναίος

Είσοδος στον Δείκτη «Greece-Turkey 30» για την μετοχή της Μυτιληναίος

Αλλαγή στο πλαίσιο της τακτικής αναθεώρησης των μετοχών.

Η μετοχή της «Μυτιληναίος Α.Ε» εισέρχεται στη σύνθεση του Δείκτη «Greece- Turkey 30», ενώ διαγράφονται οι μετοχές της «Λάμψα Α.Ε».

Η αλλαγή αυτή γίνεται στο πλαίσιο της τακτικής αναθεώρησης των μετοχών που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο δείκτη και ισχύει από τη συνεδρίαση της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου.