iSquare: Η επαναστατική τεχνολογία της Apple στην υπηρεσία της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε Ελλάδα και Κύπρο

iSquare: Η επαναστατική τεχνολογία της Apple στην υπηρεσία της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε Ελλάδα και Κύπρο
Η εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με το έργο της μετάδοσης της φιλοσοφίας, των αξιών, καθώς και της συνολικής εμπειρίας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.

H εταιρεία iSquare είναι ο επίσηµος διανοµέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο από τον Σεπτέµβριο του 2009 και θυγατρική του Οµίλου Quest. Η iSquare δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής µε αντικείµενο τη διανοµή των προϊόντων Apple, καθώς και το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων που στηρίζονται στα πρωτοποριακά προϊόντα και στις τεχνολογίες του τεχνολογικού κολοσσού. Στρατηγικός της στόχος είναι η καθιέρωση της χρήσης και η διάδοση της εµπειρίας των προϊόντων της Apple στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

H isquare στην πολυετή της πορεία δηµιουργεί µε κατάλληλες επενδύσεις ένα εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων µε πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επιπρόσθετα, είναι επιφορτισµένη µε το έργο της µετάδοσης της φιλοσοφίας, των αξιών καθώς και της συνολικής εµπειρίας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. Προς τον σκοπό αυτό επενδύει σε συνεχή και σε βάθος εκπαίδευση των πωλητών του δικτύου συνεργαζόµενων καταστηµάτων της, ώστε η υποστήριξη των πελατών πριν και µετά την πώληση να ανταποκρίνεται στα υψηλά ποιοτικά πρότυπα της Apple και της ίδιας.

Παράλληλα, η iSquare υλοποιεί και παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, επεκτείνει διαρκώς το δίκτυο των συνεργαζόµενων καταστηµάτων λιανικής και δηµιουργεί σε συνεργασία µε την Apple, Apple Shop-in-Shop σε κορυφαία καταστήµατα retail. Διαχρονικά επιδιώκει µε συνέπεια και ενθουσιασµό να προσφέρει προστιθέµενη αξία στον τελικό καταναλωτή, παρέχοντάς του την απόλυτη εµπειρία του οικοσυστήµατος Apple.

Ο κοµβικός ρόλος της iSquare στην καινοτοµία, υλοποιείται µέσω σηµαντικών προγραµµάτων σε τοµείς όπως ο χώρος της Εκπαίδευσης, όπου η σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού έχει καταστεί αναγκαία. Με το Πρόγραµµα «iPad 1:1 – Καινοτοµία στην Εκπαίδευση» που υλοποιεί πιστά από το 2010, η iSquare προσπαθεί να προετοιµάσει τα παιδιά για τη διαρκώς εξελισσόµενη κοινωνία του 21ου αιώνα. Το Πρόγραµµα έχει εισάγει περισσότερες από 6.000 συσκευές σε σχολικές τάξεις σηµειώνοντας εκπληκτικά ποσοστά ικανοποίησης σε καθηγητές, γονείς και µαθητές. Στόχος είναι η αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από εξατοµικευµένη και διαδραστική µάθηση. Ο Όµιλος Quest και η iSquare προχώρησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας σε Δωρεά 1.000 iPad στο Υπουργείο Παιδείας για να στηρίξουν τα ελληνικά σχολεία και τους µαθητές, ενώ η εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ψηφιακή Μέριµνα» σε συνεργασία µε την οµάδα της Apple ανέπτυξε τη διαδικτυακή πλατφόρµα µάθησης learnipad.gr, που είναι προσβάσιµη σε όλους.

Ο Όμιλος Quest και η iSquare προχώρησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας σε δωρεά 1.000 iPad στο Υπουργείο Παιδείας.

 

Tο µεγαλύτερο κεφάλαιο της iSquare είναι οι άνθρωποί της. Η επιτυχηµένη δραστηριότητά της στην ελληνική και την κυπριακή αγορά κατέστη εφικτή χάρη στη συµβολή των συνεργατών της, της οµάδας της, το εύρος των λύσεων που προσφέρει, καθώς και τις διαχρονικές αξίες που διατηρεί από το ξεκίνηµά της. Ως καινοτόµος επιχείρηση, µε µακροπρόθεσµη στρατηγική και όραµα τη βιώσιµη ανάπτυξη, η iSquare έχει καταφέρει να µεταφέρει την πρωτοποριακή φιλοσοφία της Apple στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και στη ζωή του απλού χρήστη, κάνοντάς την ευκολότερη και πιο δηµιουργική.

Κατά τη διάρκεια της περασµένης χρονιάς έως σήµερα η χώρα µας και ολόκληρος ο κόσµος δίνουν µία τεράστια µάχη ενάντια στην πανδηµία του κορονοϊού. O ρόλος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας έχει αποκτήσει βαρύνουσα σηµασία τώρα, περισσότερο από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, η iSquare κατάφερε να ξεχωρίσει για τη σταθερή προσήλωσή της στην επένδυση και την ανάπτυξη, την ανθρωποκεντρική της κουλτούρα, καθώς και την ταχύτητα σε σχέση µε την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών.

H τεχνολογία µάς επιτρέπει να κατευθυνθούµε προς έναν πιο βιώσιµο και συµπεριληπτικό κόσµο, όπου οι αποστάσεις µηδενίζονται και οι άνθρωποι είναι ενωµένοι µε ισχυρούς δεσµούς. Η εστίαση στη λεπτοµέρεια και η συνεχής εξέλιξη τόσο του έργου, όσο και των ανθρώπων µας αποτελούν τα κύρια συστατικά µίας διαρκώς αναπτυσσόµενης πορείας. Η πρόοδος είναι στόχος και υποχρέωση όλων µας.