Είστε πτυχιούχοι πανεπιστημίου; Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Είστε πτυχιούχοι πανεπιστημίου; Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Photo: pixabay.com
Ανακοινώθηκαν οι όροι συμμετοχής της νέας περιόδου. Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Πρόσκληση για πρακτική άσκηση απευθύνει προς τους πτυχιούχους πανεπιστημίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να δώσει στους νέους επιστήμονες τη δυνατότητα «να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση του τελευταίου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν:

-να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

-να γνωρίζουν μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη πρακτική άσκηση και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων

-να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, των Εσωτερικών Διατάξεων

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 30 Ιουνίου και η περίοδος της πρακτικής άσκησης – αν επιλεγεί ο υποψήφιος -, διαρκεί από 1 Οκτωβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου.