Ιστορική αλλαγή στην Τράπεζα Πειραιώς

Η νέα εταιρεία απαιτήσεων από πιστώσεις εξασφάλισε τον απαραίτητο αριθμό εργαζόμενων για να ξεκινήσει τη λειτουργία της.

Τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων, προκειμένου να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου κανονικά τη λειτουργία της η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις, εξασφάλισε η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της Διεύθυνσης RBU συναίνεσε στη μεταφορά του.

Η σχετική προθεσμία έληξε την Κυριακή, με τη συμμετοχή να αυξάνεται σημαντικά κατά τις τελευταίες ημέρες, μετά και τις επιστολές του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Χρ. Μεγάλου στους 1.300 εργαζόμενους της Recovery Banking Unit.

Τουλάχιστον 650 εξ αυτών συναίνεσαν στη μεταφορά μέχρι χθες το απόγευμα.

Έτσι, έχει εξασφαλισθεί η πλήρωση της συντριπτικής πλειονότητας των οργανικών θέσεων της νέας εταιρείας, το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας προβλέπεται να πωληθεί από την Πειραιώς στην Intrum, με βάση τη δεσμευτική συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.

Ταυτόχρονα, η νέα μεικτή εταιρεία απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους εργαζόμενους της Πειραιώς (σ.σ. όχι μόνο σε αυτούς της RBU) για κάλυψη θέσεων, που είτε δεν υπήρχαν στη Διεύθυνση Recovery Banking Unit (οικονομική διεύθυνση, κανονιστική συμμόρφωση κ.ά.), είτε παραμένουν κενές.

Η σχετική προθεσμία για αποδοχή της μεταφοράς, με τους ίδιους όρους, λήγει την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου. Χρήση της παραπάνω πρόσκλησης μπορούν να κάνουν, βέβαια, και οι εργαζόμενοι της RBU που παρέμειναν αρνητικοί ή επιφυλακτικοί, μη αποδεχόμενοι τη μεταφορά τους ως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι βάσει της συμφωνίας μεταξύ Πειραιώς και ΟΤΟΕ, όσοι εργαζόμενοι της τράπεζας μεταφερθούν στη νέα μεικτή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις, δεν χάνουν κανένα από τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, όπως αυτά θα ισχύουν στις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις των Τραπεζοϋπαλλήλων.

Επιπρόσθετα, θα λάβουν πριμ τεσσάρων μισθών εφόσον παραμείνουν στη νέα εταιρεία για κάποιο χρονικό διάστημα (12 μήνες;) καθώς και εγγυημένο bonus πέντε μισθών.