Jungheinrich Hellas: Οδηγός σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που δεν θα θυμίζει σε τίποτα όλα όσα ξέραμε

Jungheinrich Hellas: Οδηγός σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που δεν θα θυμίζει σε τίποτα όλα όσα ξέραμε

Το μέλλον έρχεται με συναρπαστικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις. Οι Δημήτρης Σιαπάτης και Ναστάζια Ντούλου μας αναλύουν όλα όσα θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια στον κλάδο των logistics.

  • Οι επιλογές των καταναλωτών είναι το βασικό κριτήριο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
  • Ο αυτοματισμός των διαδικασιών αποτελεί σημαντικό μέρος της ψηφιακής μετάβασης.
  • Η βίαιη προσαρμογή σε συνθήκες πρωτόγνωρης ζήτησης αποτέλεσε επιταχυντή των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και συστήματα αυτοματισμού.

Ο χρόνος για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο χρήμα, αλλά και παράγοντας επιβίωσης. Η ορθή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κάνει τη διαφοράμεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας, εν μέσω μιας κατάστασης κατά την οποία οι ροές εργασίας και οι παραδοσιακές μέθοδοι εξυπηρέτησης των καταναλωτών έχουν μεταβληθεί πλήρως. Μόνο μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της ισορροπημένης συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής μπορεί να επιτευχθεί το καταλληλότερο αποτέλεσμα, και στον κλάδο των logistics η τεχνολογική υπεροχή και η κατάρτιση της Jungheinrich Hellas κάνει τη διαφορά. Με γνώμονα τις πρόσφατες εμπειρίες της πανδημίας και τις τάσεις οι οποίες ήρθαν για να μείνουν, ο Δημήτρης Σιαπάτης, Logistic Systems Director και η Ναστάζια Ντούλου, Marketing Manager της Jungheinrich στην Ελλάδα μας δίνουν την πλήρη εικόνα μιας από τις πλέον σημαντικές λειτουργίες για την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Ποιος είναι ο ρόλος του αυτοματισμού στη  ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων και ποιες ανάγκες οδηγούν στις λύσεις που προσφέρετε ως Jungheinrich Hellas;

Ναστάζια Ντούλου: Οι νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων των αυτοματισμών, είναι εδώ για να μεταβάλουν και να μετασχηματίσουν εξολοκλήρου το επιχειρηματικό οικοσύστημα, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα θυμίζει τίποτα από αυτό που ξέρουμε σήμερα. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, συνδυαστικά με τη ραγδαία ανάπτυξη του e-commerce και την ανάγκη για  μείωση των σφαλμάτων και την προγνωστική ανάλυσή τους, καθώς και η αναγκαιότητα για σωστές προβλέψεις ζήτησης, οδηγούν σε ολοένα και πιο σύνθετες διαδικασίες intralogistics.  Είναι πλέον σαφές ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών έχουν μεγαλώσει. Οι καταναλωτές δεν εστιάζουν αποκλειστικά στην παράδοση την επόμενη ή ακόμη και την ίδια μέρα (next and same day delivery), αλλά στις επιλογές τους συμπεριλαμβάνουν και άλλα σημαντικά κριτήρια όπως η περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών που επιλέγουν, η οποία δημιουργεί μια εντελώς νέα βάση στις καταναλωτικές συνήθειες. Οι επιλογές των καταναλωτών εξακολουθούν να είναι το βασικό κριτήριο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και σε αυτές τις επιλογές περιλαμβάνονται τόσο τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης αλλά και το στοιχείο της «πράσινης» παράδοσης. Αυτό προσθέτει δυνητικά ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας στο μοντέλο των intralogistics και έτσι οι εταιρείες, παράλληλα αλλά και σε συνάρτηση με την ταχύτητα παράδοσης, την απόδοση και την ακρίβεια, εξετάζουν και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους.

Οι έξυπνες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματισμού, είναι εδώ για να μειώσουν την πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις, καθώς και να τις προετοιμάσουν για τις διάφορες μελλοντικές προκλήσεις. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι οι έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν προϋπόθεση για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης.

Ναστάζια Ντούλου, Marketing Manager της Jungheinrich Hellas

Ο αυτοματισμός των διαδικασιών, αποτελεί σημαντικό μέρος της ψηφιακής μετάβασης, και δεν αυξάνει μόνο την απόδοση των καθημερινών εργασιών. Ο αυτοματισμός αποτελεί μια πλατφόρμα αλλαγής, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να ανακαλύψουν έξυπνες λύσεις οι οποίες σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Internet of Things (IoT) και το Machine Learning, μπορούν να βελτιώσουν τους χρόνους παράδοσης, να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να θωρακίσουν την ασφάλεια των ανθρώπων, των προϊόντων, του εξοπλισμού και των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων, «αγκαλιάζοντας» παράλληλα την εξατομίκευση και την προγνωστική ζήτηση.

Έχοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών,  το οποίο αποτελείται από αυτόματα μηχανήματα μεταφοράς φορτίων (AGVs), αυτόματα συστήματα αποθήκευσης παλετών, έξυπνο λογισμικό διαχείρισης στόλου και δεδομένων, καθώς και μια σημαντική εμπειρία αρκετών ετών σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εξατομικευμένες λύσεις που προτείνουμε, ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε απευθυνόμαστε σε μικρές επιχειρήσεις είτε σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους.

Τι κερδίζουν οι εταιρείες από τις έξυπνες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματισμού; (Συγκεκριμένες προτεινόμενες λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας)

Δημήτρης Σιαπάτης: Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η πλειονότητα των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια σχεδιάζει να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της τουλάχιστον στο 50%. Οι «early adapters», οι εταιρείες δηλαδή που θα υιοθετήσουν πιο γρήγορα τις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα αυτοματισμού που επιτάσσουν τα σημερινά δεδομένα, θα αποκομίσουν συντομότερα, πολύ μεγάλα οφέλη. Σημαντικοί παράγοντες της στροφής προς τα συστήματα αυτοματισμού αποτελούν η αύξηση της παραγωγικότητας, η ελαχιστοποίηση των λαθών, η μέγιστη ευελιξία που προσφέρουν, η αδιάλειπτη λειτουργία, η δυνατότητα ασφαλών προβλέψεων λόγω της σωστής χρήσης σημαντικών δεδομένων, η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων,  η μείωση του λειτουργικού κόστους και η μέγιστη ακρίβεια εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας.

Λύσεις με αυτόματα μηχανήματα AGVs, τα οποία εκτελούν προκαθορισμένες λειτουργίες 24/7 μπορούν να επιτύχουν υψηλή σταθερή παραγωγικότητα ενώ ταυτόχρονα σε περιπτώσεις απότομης απαίτησης για αύξηση της παραγωγικότητας, μπορούν να υποστηριχθούν από χειροκίνητες λειτουργίες ώστε να καλύπτουν τις διαφορές που προκύπτουν. Καθώς το αντίστροφο δεν είναι εφικτό, οι παλαιότερες τεχνολογίες μας «εγκλωβίζουν» με τη μειωμένη προσαρμοστικότητα τους.

Δημήτρης Σιαπάτης, Logistic Systems Director της Jungheinrich Hellas (Πηγή: www.metaforespress.gr)

Οι λιγότερο χαμένοι της υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε, ήταν αδιαμφισβήτητα όσοι είχαν επενδύσει σε μερικό ή ολικό αυτοματισμό και ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους. Η ασφάλεια έχει μπει σε πρώτο πλάνο καθώς η χρήση νέων τεχνολογιών, αυτοματισμών και απομακρυσμένου ελέγχου, επέτρεψε εκτός από την απομάκρυνση των εργαζομένων διασφαλίζοντας την υγεία τους, και την παράλληλη εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Automation VS manual: Τι απαντάτε στο κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει αναφορικά με την αντικατάσταση ανθρώπων από ρομπότ και τις νέες ικανότητες που χρειάζεται πλέον το εργατικό δυναμικό; (Συνεργασία ανθρώπου και μηχανήματος – benefits & challenges)

Ναστάζια Ντούλου: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης, αλλά συνεργασίας ανθρώπου και ρομπότ για την αποκόμιση των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Τα συνεργατικά ρομπότ ή αλλιώς COBOTS (Collaborative robots) έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αρμονικά με τον άνθρωπο, στο ίδιο περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό να αναπτυχθεί, εξελίσσοντας τη δημιουργικότητά του και αφήνοντας τις εκτελεστικές διαδικασίες στα ρομπότ. Σε αυτό το συνεργατικό περιβάλλον των διαδικασιών intralogistics, το εργατικό δυναμικό θα απαιτηθεί να έχει πολλές και διαφορετικές δεξιότητες.

Η σωστή διαχείριση των αυτοματισμών και οι νέες τεχνολογίες, θα αυξήσουν την πολυπλοκότητα των ρόλων, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για εξειδικευμένη γνώση. Οι τάσεις δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις θα εστιάσουν σε ειδικότητες όπως αυτή της διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων (data scientists) και των μηχανικών λογισμικού (software engineers ), καθώς προσπαθούν να  εξερευνήσουν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς οι επιχειρήσεις θα λύσουν την πρόκληση της αυξημένης χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά περισσότερο και πιο σημαντικό, το κόστος των επενδύσεων στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους, καθώς και η διατήρηση των ανθρώπων που εργάζονται και αλληλοεπιδρούν σε αυτά να νέα περιβάλλοντα. Όπως φαίνεται μέσα από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μόνο λίγες επιχειρήσεις στην Ευρώπη αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς το 50% και πλέον των επιχειρήσεων αδυνατεί να προσφέρει δομημένη εκπαίδευση, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της PWC.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας  για τη διείσδυση των αυτοματοποιημένων συστημάτων στον κλάδο των logistics τα επόμενα χρόνια; Πιστεύετε ότι η διαχείριση των μεγάλων απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας άφησε κάποια παρακαταθήκη, η οποία θα μείνει και μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων;

Δημήτρης Σιαπάτης: Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που υπέστησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας που συνεχίζεται ακόμη, παρέμειναν προσηλωμένες στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, με το 92% να συνεχίζουν απρόσκοπτα τις τεχνολογικές τους επενδύσεις. Παράλληλα τρεις στις τέσσερεις επιχειρήσεις που βίωσαν διαταραχές, σχεδιάζουν να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική και το μοντέλο λειτουργίας των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, ενώ ακόμα και οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό, σκέφτονται να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους σε τεχνολογία. Η βίαιη προσαρμογή σε συνθήκες πρωτόγνωρης ζήτησης αποτέλεσε επιταχυντή των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και συστήματα αυτοματισμού. Μέχρι και οι πιο «δύσπιστοι» αντιλήφθηκαν ότι η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολλαπλασιασμό των δυνατοτήτων που προσφέρονται από αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Εισερχόμαστε πλέον στην εποχή του 5G. Με ποιους τρόπους θα εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που προσφέρει η πέμπτη γενιά ασύρματων δικτύων;

Δημήτρης Σιαπάτης: Η μεγαλύτερη ευρυζωνική ταχύτητα, η σημαντική διαφορά στον αριθμό των διασυνδεδεμένων συσκευών και οι δραματικά χαμηλότεροι χρόνοι απόκρισης που προσφέρει η τεχνολογία πέμπτης γενιάς ασύρματων δικτύων, ανοίγουν νέους δρόμους για μια νέα λειτουργική καθημερινότητα στο κλάδο των logistics. H χρήση αυτόματων μηχανημάτων σε κλειστά περιβάλλοντα αποθήκης αυτομάτως αναβαθμίζεται και γίνεται αρκετά πιο εύκολη. Η συλλογή και αποστολή μεγάλου όγκου δεδομένων και η πρόσβαση στις διασυνδεδεμένες συσκευές σε πραγματικό χρόνο (real time), κάνουν την έννοια του Visibility στην εφοδιαστική αλυσίδα πραγματικότητα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ενισχύεται με τις τεχνολογίες 5G είναι αυτό της ασφάλειας. Το 5G είναι δυνητικά πιο ασφαλές από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο καθώς προσφέρει υποδομές αποκρουσμένης πρόσβασης για επίλυση προβλημάτων και συστήματα αποκλεισμού χρηστών και Intruders.