Jungheinrich: Τα βήματα που οδηγούν σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία

Jungheinrich: Τα βήματα που οδηγούν σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία
Οι λύσεις της Jungheinrich φέρνουν στις επιχειρήσεις μια σειρά από εργαλεία που «ξεκλειδώνουν» τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έφερε σημαντική ενίσχυση του τζίρου του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και αυξημένες ανάγκες αναφορικά με τον όγκο και τους μειωμένους χρόνους παράδοσης, καθώς η υψηλή ταχύτητα σημαίνει συμπίεση του χρονικού κύκλου μεταξύ της παραγγελίας και της αποστολής.

Οι απαιτήσεις των πελατών και η ζήτηση έχουν αυξηθεί περισσότερο από ποτέ, οδηγώντας την πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση ολοένα και περισσότερων προκλήσεων, σε ένα περίπλοκο περιβάλλον λειτουργίας.

Η αναβάθμιση των καθημερινών λειτουργιών, η παρακολούθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογικών τάσεων και η ασφάλεια τόσο των ανθρώπων, όσο και του εξοπλισμού, αποτελούν πυλώνες ζωτικής σημασίας για οργανισμούς που εξελίσσονται και ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα διασφάλισης ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης. Οι λύσεις που προσφέρει η Jungheinrich φέρνουν την αυτοματοποίηση στην αποθήκη και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αυτοματισμοί: Το κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους

Ο κύριος προβληματισμός που προκύπτει γύρω από τις επενδύσεις σε αυτοματισμούς δεν είναι άλλος από το χρόνο απόσβεσης. Αυτό σίγουρα διαφέρει για κάθε επιχείρηση και εξαρτάται από τη δραστηριότητά της, την ένταση της καθημερινής της λειτουργίας, αλλά και την επιλογή της σωστής λύσης για την κάλυψη των τρεχόντων αναγκών, καθώς και τη δημιουργία ευελιξίας για το μέλλον. Οι αυτοματισμοί αποτελούν κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και της γενικότερης αλλαγής κουλτούρας που τείνει να ενσωματωθεί στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης κάθε επιχείρησης. Η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αλλά και βασικό κριτήριο επιβίωσης. Η εξέταση των εξατομικευμένων αναγκών κάθε οργανισμού και η δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλάνου ανάπτυξης, το οποίο συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του, μπορεί να οδηγήσει με βεβαιότητα σε αύξηση της απόδοσης.

Οι λύσεις υψηλής τεχνολογίας καθιστούν τη συνολική εφοδιαστική αλυσίδα περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική, ενώ ιδιαίτερα στις εργασίες μεγάλου όγκου, οι αυτοματισμοί αποθήκης αποτελούν συνώνυμο της ακρίβειας και της ταχύτητας. Βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτοματισμού και εκσυγχρονισμού των αποθηκών αποτελούν: η απρόσκοπτη λειτουργία 24/7, η μέγιστη ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο για τον εξοπλισμό και το προϊόν κάθε αποθήκης, η σημαντική μείωση των λαθών, αλλά και η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Χαράσσοντας το δρόμο προς την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Τα αυτόματα μηχανήματα μεταφοράς παλετών (AGVs), ελεγχόμενα από έξυπνο λογισμικό, αποτελούν το βασικό στοιχείο κάθε αυτοματοποιημένης αποθήκης. Η εκάστοτε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσει σταδιακά τις λειτουργίες της, ξεκινώντας πάντα από τη σχεδίαση ενός βιώσιμου πλάνου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων και προσθήκη νέου εξοπλισμού. Η ημι-αυτοματοποίηση σε συνδυασμό με ένα έξυπνο λογισμικό διαχείρισης αποθήκης, όπως το βραβευμένο σύστημα warehouseNAVIGATION της Jungheinrich, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της απόδοσης διαχείρισης εμπορευμάτων έως και 25%.

Σε αρκετές περιπτώσεις ανατρεπτικός παράγοντας εφαρμογής ενός συστήματος αυτοματισμού αποτελεί η παρεμπόδιση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Η Jungheinrich, γνωρίζοντας ότι η εισαγωγή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος απαιτεί συνήθως μεγάλο βαθμό προετοιμασίας από την πλευρά του χρήστη και συνδέεται συχνά με ενοχλητικές καθυστερήσεις και παρεμπόδιση της καθημερινής λειτουργίας της αποθήκης, φροντίζει ώστε τα αυτόματα μηχανήματά της να είναι επαρκώς προετοιμασμένα πριν από κάθε παράδοση, ελέγχοντας διεξοδικά τα εξαρτήματα και το λογισμικό τους. Έτσι μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο το κόστος της προσαρμογής κατά την «κρίσιμη φάση» της υλοποίησης του έργου, καθώς και οι ενδεχόμενοι χρόνοι παραμονής εκτός λειτουργίας.

Έχοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται από αυτόματα μηχανήματα μεταφοράς φορτίων (AGVs), αυτόματα συστήματα αποθήκευσης παλετών, έξυπνο λογισμικό διαχείρισης στόλου και δεδομένων, καθώς και μια σημαντική εμπειρία αρκετών ετών σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, η Jungheinrich μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι εξατομικευμένες λύσεις που προτείνει, ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις λύσεις αυτοματισμού της Jungheinrich, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link: https://www.jungheinrich.gr/logistics-systems