Κάλυψη της ΑΜΚ της Τηλέτυπος

Κάλυψη της ΑΜΚ της Τηλέτυπος

Στο 100% το ποσοστό κάλυψης των 15.118.950 ευρώ.

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανακοίνωσε η Τηλέτυπος ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 18/04/2013, καλύφθηκε κατ΄αρχήν από τους ασκήσαντες δικαίωμα προτίμησης μετόχους κατά 80,23%, με την καταβολή συνολικού ποσού 12.129.365,10 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 40.431.217 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ 9.965.283 νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 26 Σεπτεμβρίου 2013 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, οι ως άνω μη αναληφθείσες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους, οι οποίοι είχαν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής τους.

Διαβάστε ακόμη: Τα ελληνικά αρτοσκευάσματα έχουν «κατακτήσει» τον Καναδά

Κατόπιν τούτου, το ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε στο 100% και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 15.118.950,00 ευρώ, καλύφθηκε πλήρως.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ισόποσα, δηλαδή κατά 15.118.950,00 ευρώ, με την έκδοση 50.369.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Οκτωβρίου 2013, πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την καταβολή του νέου κεφαλαίου.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.237.900,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.793.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ανήλθαν σε 15.118.950,00 ευρώ.