«Καμπανάκι» Στουρνάρα για την εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις επιχειρήσεις

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για την εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις επιχειρήσεις
γιάννης στουρνάρας Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ (14,3% έναντι 22,0% στην ΕΕ το 2023).

Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της έντονης αύξησης των επενδύσεων την περίοδο 2021-2022, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας, σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις έχουν ανακάμψει πλήρως και έχουν επιστρέψει στα επίπεδα προ του 2010. Αντίθετα, οι επενδύσεις σε κατοικίες παραμένουν χαμηλές, αλλά αυξάνονται γρήγορα λόγω της ισχυρής ζήτησης από εγχώριους επενδυτές, καθώς και από επενδυτές από την ΕΕ και τρίτες χώρες, μέσω του προγράμματος Golden Visa. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ (14,3% έναντι 22,0% στην ΕΕ το 2023).

Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η έγκαιρη απορρόφηση και η εκταμίευση των πόρων του RRF προς τον ιδιωτικό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των προβλεπόμενων ρυθμών αύξησης των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά την περίοδο 2024-2026. Μέχρι στιγμής, το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του RRF είναι ικανοποιητικό (41% από συνολικό ποσό 36 δισ. ευρώ) και η Ελλάδα είναι 4η στη σχετική κατάταξη των χωρών, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις προχωρούν με βραδύτερο ρυθμό (14% του συνόλου), γεγονός που καθυστερεί την πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών.

Για να καλυφθεί το επενδυτικό κενό και να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξάλειψη διαρθρωτικών αδυναμιών, όπως οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, η γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση και το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, όμως, είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν οι περιοριστικές πρακτικές που εμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών, με την κατάργηση των φραγμών εισόδου και το άνοιγμα των αγορών αγαθών και υπηρεσιών στον ανταγωνισμό.

Οι μεταρρυθμίσεις, σημείωσε ο κεντρικός τραπεζίτης, θα συμβάλουν στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και θα διευκολύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της συνολικής παραγωγικότητας στην ελληνική οικονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο τραπεζικός κλάδος

Αποφασιστικός παράγοντας για την αύξηση των επενδύσεων και την επίτευξη ταχύτερης ανάπτυξης είναι ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τόνισε ο Γ. Στουρνάρας. Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, έχουν βελτιωθεί η κερδοφορία, η ρευστότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, ενώ έχει επίσης προχωρήσει η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών.

Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος, μεταξύ άλλων με την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης των ελληνικών τραπεζών και τη μείωση των ΜΕΔ τους, ώστε να συγκλίνει προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εξάλλου, η περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα με τη δημιουργία του λεγόμενου “πέμπτου πόλου” θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Η τραπεζική χρηματοδότηση των επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με τη χρήση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως αυτών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT) και του RRF.

Εκτός από την τραπεζική χρηματοδότηση, θα πρέπει να διερευνηθούν δυνατότητες χρήσης όλων των διαθέσιμων μορφών ιδιωτικής χρηματοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity), η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels), οι επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων (startup accelerators) και οι μικροχρηματοδοτήσεις (microfinance) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν επαρκή πάγια στοιχεία ενεργητικού ως εξασφαλίσεις για τη λήψη τραπεζικών δανείων, τόνισε ο κεντρικός τραπεζίτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κώστας Σκρέκας: Ο σημαντικός ρόλος της ΕΙΒ στην χρηματοδότηση των επενδύσεων στη χώρα μας

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην ίδια εκδήλωση εξήρε το ρόλο της ΕΙΒ στην χρηματοδότηση των επενδύσεων στη χώρα μας, ακόμη και στους χαλεπούς καιρούς των Μνημονίων. Όπως ανέφερε οι χρηματοδοτήσεις της EIB τη χρονιά που μας πέρασε έφθασε τα 2,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις που αφορούσαν τη δράση για το κλίμα, την υγεία, την καθαρή ενέργεια, τις μεταφορές, τις μικρές επιχειρήσεις και άλλους τομείς, Με βάση το ποσό αυτό η χώρα μας κατατάσσεται στην 4η θέση στην Ε.Ε ως προς το ύψος των χρηματοδοτήσεων.

Στις πρωτοβουλίες της ΕΙΒ το 2023, όπως είπε, ξεχωρίζει η στήριξη της MYTILINEOS Energy με 400 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επένδυσης η οποία θα επιταχύνει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλη την Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης υποστήριξε ότι οι χρηματοδοτήσεις της ΕΙΒ τη χρονιά που μας πέρασε αντιπροσώπευαν το 1% του ΑΕΠ της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις χρηματοδοτήσεις που κατευθύνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανήλθε σε 37% της συνολικής χρηματοδοτικής συμβολής του Ομίλου στην Ελλάδα, ποσοστό που ισοδυναμεί με 950 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση για τη βιώσιμη ενέργεια και τους φυσικούς πόρους αντιστοιχούσε σε 826 εκατ. ευρώ (33%), με τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα να αντιστοιχούν σε 810 εκατ. ευρώ (32%) και να αναδεικνύονται στους δύο άλλους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητας του Ομίλου ΕΤΕπ.

Στην εκδήλωσε χαιρετισμό απηύθυνε η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Mairead McGuinness η oποία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος πρώην Διοικητή της ΤτΕ Γιώργου Προβόπουλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: