Καραβίας: Η Eurobank παραμένει ανθεκτική σε αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες

Καραβίας: Η Eurobank παραμένει ανθεκτική σε αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας μιλάει κατά τη διάρκεια της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016. ΑΠΕ- ΜΠΕ/ EUROBANK/ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Η άσκηση της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι, παρά τις αυστηρές υποθέσεις του δυσμενούς σεναρίου, η Eurobank παραμένει ανθεκτική σε αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες».

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για τα αποτελέσματα των stress test για την Eurobank εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επίδοση της Τράπεζας στο Stress Test. Η άσκηση της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι, παρά τις αυστηρές υποθέσεις του δυσμενούς σεναρίου, η Eurobank παραμένει ανθεκτική σε αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε «το αποτέλεσμα των Stress Tests έρχεται μετά από μια πολυετή περίοδο αναταραχής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Τα συνολικά κεφάλαια της Eurobank, από τα υψηλότερα στον κλάδο, και η συνολική ισχυρή της επίδοση μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στην αποδοτική εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Έχουμε δύο άξονες προτεραιότητας: Πρώτον, την αποτελεσματική διαχείριση και την ταχεία μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει. Δεύτερον, τη χρηματοδότηση των πελατών μας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και της οικονομίας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες όπου έχουμε δραστηριότητα.»

H Eurobank στην ανακοίνωση της επισημαίνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ‘Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων – StressTest που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Βάσει της ενημέρωσης που έλαβε η Τράπεζα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), το αποτέλεσμα της ‘Ασκησης συνεξετάστηκε με άλλους παράγοντες από το Εποπτικό του Συμβούλιο και από την ‘Ασκηση δεν προέκυψε κεφαλαιακό έλλειμμα, ούτε ανάγκη υποβολής σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD), συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων Tier 2 εκδόσεως Ιανουαρίου 2018, είναι 9,5% και ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 6,8%. Και οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι, στο 9,9% και 7,2% αντίστοιχα, εάν είχε συνυπολογιστεί η θετική επίδραση από την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής Bancpost, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Η απομείωση κεφαλαίου ήταν 3,4 δισ. ευρώ (8,7 ποσοστιαίες μονάδες) .

Στο βασικό σενάριο, η Τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση με τους δείκτες CAD και CET1 να ανέρχονται σε 19,3% και 16,6% αντίστοιχα. Και σε αυτό το σενάριο, οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι, συνυπολογιζομένης της επίδρασης από την πώληση της Bancpost.