Κατακόρυφη πτώση στα κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων

Κατακόρυφη πτώση στα κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων

Σωρευτική μείωση άνω του 80% του κέρδους δείχνουν τα στοιχεία της ΕΣΕΕ για την περίοδο 2009 – 2013.

«Μαύρη» είναι η εικόνα των εμπορικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς η μείωση κέρδους έφτασε στο 45,2% την περίοδο 2012 -2013, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Η πτώση ακόμη μεγαλύτερη και φτάνει στο 85,9 % τη συγκεντρωτική περίοδο 2009-2013.

Επίσης, 42% των εμπορικών επιχειρήσεων εκτιμούν ότι ενδεχομένως να διακόψουν τη λειτουργία τους στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών στις εμπορικές επιχειρήσεις, αυτός θα μειωθεί κατά 26,7%, όπως εκτιμά η ΕΣΕΕ, για την περίοδο 2012-2013, ενώ έχει μειωθεί κατά 45,2 % τη συγκεντρωτική περίοδο 2009-2013.

Αυτό δείχνει η επικαιροποιημένη έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων, που πραγματοποιεί η Συνομοσπονδία.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία συλλέγει το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου στο σύνολο της χώρας. Η επανάληψη της έρευνας στοχεύει στη δημιουργία χρονοσειράς αναφορικά με βασικές μεταβλητές (πχ. κύκλος εργασιών, κέρδη, ασφαλιστικές υποχρεώσεις κα.), ώστε να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πραγματική εικόνα του εμπορίου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιδιώκεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας διευρυνόμενης βάσης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω ερευνών πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΠΜΕ – ΜΜΕ.

Στουρνάρας: «Τρέχουμε για να προλάβουμε νέο εκτροχιασμό»

Έκθεση Αποτελεσμάτων : Μέσος όρος κύκλου εργασιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης έρευνας, ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων από το 2009 βρίσκεται σε συνεχή πτώση, ενώ οι έμποροι εκτιμούν ότι η μείωση το 2013, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, θα φτάσει ακόμα και το 26,7%.

ΕΤΟΣ Μ.Ο. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • 2009 425,329,38 ευρώ
 • 2010 392.914,05 ευρώ
 • 2011 309.887,45 ευρώ
 • 2012 318.046,88 ευρώ
 • 2013 (Ιανουάριος) 267.839,26 ευρώ
 • 2013 (A εξάμηνο) 123.487 ευρώ

Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 2013 (εκτίμηση Ιουνίου ‘13) 232.831 ευρώ

Ο μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) το 2013 είναι 4,03 απασχολούμενοι και ο μέσος όρος ύψους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 1.027,95 ευρώ.

Ασφαλιστική ενημερότητα έχουν 78% αυτών που μετείχαν στην έρευνα, ενώ 74% δηλώνουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν σταθερό το προσωπικό της επιχείρησης τους στο άμεσο μέλλον. Ποσοστό 15% δηλώνουν ότι προσπαθούν να το μειώσουν και 10% να το αυξήσουν.

Σημειώνεται ότι 100% του δείγματος δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και 43% περιμένουν η ύφεση να αυξηθεί στο μέλλον.

Μέσος όρος κερδοφορίας
Τα χαμηλά ποσοστά κέρδους, τα οποία από το 2009 έφταναν μέσο όρο στο εμπόριο τα 49.212,51 ευρώ, δέχονται πιέσεις κάθε χρόνο. Ο μέσος όρος κέρδους κατά το A’ εξάμηνο 2013 υπολογίζεται στα 3.537 ευρώ και τα εκτιμώμενα κέρδη 2013 (εκτίμηση Ιουνίου ‘13) στα 6.925 ευρώ.

ΕΤΟΣ Μ.Ο. ΚΕΡΔΟΥΣ

 • 2009 49.212,51 ευρώ
 • 2010 36.521,40 ευρώ
 • 2011 25.198,60 ευρώ
 • 2012 12.636,02 ευρώ
 • 2013 (Ιανουάριος) 7.090,06 ευρώ
 • 2013 (εκτίμηση Ιουνίου) 6.925 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Ανοίγουν 25.000 τραπεζικοί λογαριασμοί