Καταγγελτικό πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού προσάπτει στην εταιρεία η Επιτροπή - Τελική απόφαση τον Φεβρουάριο, χωρίς να είναι δεσμευτική η εισήγηση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε σήμερα το πόρισμα της πολυετούς έρευνας της στην ελληνική αγορά της μπύρας.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία «είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε ενιαία, μακρόχρονη και στοχευμένη πολιτική για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της».

Η τελική απόφαση, ωστόσο, για την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής, η οποία δεν δεσμεύεται από την εισήγηση της υπηρεσίας. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το θέμα προγραμματίζεται για τις 20 Φεβρουαρίου.

Η έρευνα της Επιτροπής ξεκίνησε αυτεπάγγελτα, ενώ υπήρξε και καταγγελία της Μύθος Ζυθοποιίας κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, η οποία διερευνήθηκε.

Διαβάστε ακόμη: Νέα επενδυτικά βήματα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η Επιτροπή αναφέρει συγκεκριμένα ότι:

«Από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν στοιχεία, κατά την εισήγηση, ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε ενιαία, μακρόχρονη και στοχευμένη πολιτική για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, κυρίως με την επιβολή αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης, και μέσω άλλων πρακτικών με σωρευτικό αποτέλεσμα την απομόνωση των ανταγωνιστών από τους διαύλους διανομής και διάθεσης.

Ειδικότερα, αποδίδονται στην εταιρία πρακτικές οι οποίες ανάγονται στην επιβολή όρων αποκλειστικής προμήθειας, ιδίως σε αλυσίδες λιανικής και σημεία επιτόπιας κατανάλωσης, με τη χορήγηση σημαντικών χρηματικών και άλλων παροχών στους πελάτες της υπό όρους αποκλειστικότητας /περιορισμού του εφοδιασμού από ανταγωνιστές της, καθώς και στην επιβολή εκπτώσεων πίστης και στόχων πωλήσεων. Επίσης, αποδίδονται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρακτικές προς χονδρεμπόρους, όπως η παροχή σε αυτούς σημαντικών οικονομικών κινήτρων με τον όρο περιορισμού του εφοδιασμού τους από ανταγωνιστές, προνομιακών όρων πίστωσης για αποθεματοποίηση, η άσκηση πίεσης στους χονδρεμπόρους για διακοπή της διακίνησης ανταγωνιστικών σημάτων, κ.ά.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη: Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στροφή στην αγορά της μικροζυθοποιίας