Καθαρά κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ για την Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε αντιστοίχως στα 10,4 εκατ. ευρώ από 10,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στα 3,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2015, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε αντιστοίχως στα 10,4 εκατ. ευρώ από 10,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.