Κατώτατος μισθός: Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσουν οι εργοδότες την αλλαγή

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας κάνει λόγο για την «τελευταία παράταση που δίνεται».

Μια τελευταία ευκαιρία για να δηλώσουν την αύξηση στους μισθούς των υπαλλήλων, λόγω της αντίστοιχης αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, έχουν οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Εργασίας έδωσε παράταση μέχρι τις 8 Μαρτίου για τη δήλωση από τους εργοδότες στο σύστημα «Εργάνη» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, που ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2019.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας κάνει λόγο για την «τελευταία παράταση που δίνεται ώστε να διευκολυνθούν και να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε4 όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις».

Αυτό σημαίνει πως εργοδότες και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως 08/03/2019 να υποβάλουν το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, από την 1/2/2019, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.