Η καινοτομία αποτελεί το «κλειδί» της επιτυχίας των εταιρειών

Η καινοτομία αποτελεί το «κλειδί» της επιτυχίας των εταιρειών

Ανάπτυξη και αύξηση εσόδων της τάξης των 250 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται για τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή προηγμένων στρατηγικών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων αναμένεται να αποφέρει στις κορυφαίες εταιρείες καινοτομίας του κόσμου ανάπτυξη που θα ξεπερνά το 60% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αυξάνοντας τα έσοδά τους κατά τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια!

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την νέα έρευνα της PwC με τίτλο «Breakthrough Innovation and Growth-your $500 million opportunity». Σύμφωνα με τη μελέτη, το ένα πέμπτο των κορυφαίων καινοτόμων εταιρειών παγκοσμίως εκτιμούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξής τους τα επόμενα πέντε χρόνια θα διπλασιαστεί σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ θα τριπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης των λιγότερο καινοτόμων εταιρειών.

Ειδικότερα, οι εταιρείες προχωρούν σε θεμελιώδη μεταβολή του τρόπου με τον οποίο καινοτομούν. Η καινοτομία έχει αρχίσει να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό πέρα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά μοντέλα, στα λειτουργικά συστήματα και στην εμπειρία των πελατών.

Διαβάστε ακόμη: Καινοτομία ή θάνατος για τις επιχειρήσεις

Επιπλέον, η συνεργασία τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες έχει ζωτική σημασία σε αυτές τις προσπάθειες. Ενώ στο παρελθόν η καινοτομία αφορούσε κυρίως τις εταιρείες τεχνολογίας και καταναλωτικών αγαθών στις ανεπτυγμένες οικονομίες, σήμερα έχει μετατραπεί σε κύριο μοχλό ανάπτυξης για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου και τόπου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι κορυφαίοι καινοτόμοι ανήκουν σε μια ευρεία γκάμα κλάδων η οποία εκτείνεται από τον κλάδο υγείας μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και από την Ινδία μέχρι την Ολλανδία και τη Βραζιλία.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η επιτυχία της καινοτομίας εξαρτάται από την ανάπτυξη καλής στρατηγικής. Σχεδόν το 80% των κορυφαίων καινοτόμων εταιρειών δήλωσαν ότι διαθέτουν λεπτομερώς καθορισμένες στρατηγικές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό όσον αφορά τις λιγότερο καινοτόμες εταιρείες διαμορφώνεται κάτω από το 50%.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες καινοτόμες εταιρείες αντιμετωπίζουν την καινοτομία όπως οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική ή διοικητική λειτουργία. Μόνο μία στις πέντε κορυφαίες καινοτόμες εταιρείες υποστήριξε ότι η προσέγγιση που υιοθετεί για την καινοτομία δεν είναι μεθοδευμένη, σε αντίθεση με το ένα τρίτο των λιγότερο καινοτόμων.

Τα στελέχη των πιο επιτυχημένων εταιρειών υποστηρίζουν ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην καινοτομία, έχουν περισσότερα κίνητρα για συνεργασία και είναι πιθανότερο να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης.

Διαβάστε ακόμη: Η εξέλιξη κρύβεται στην ανανέωση

Από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις περισσότερο και λιγότερο καινοτόμες εταιρείες. Αναλυτικά:

-Οι περισσότερο καινοτόμες εταιρείες αναμένεται να σημειώσουν αύξηση των εσόδων τους ύψους 62,2% εντός της επόμενης πενταετίας, σε αντίθεση με το 20,7% που προβλέπεται για τις λιγότερο καινοτόμες εταιρείες.

-Η συνολική αύξηση των εσόδων των περισσότερο καινοτόμων εταιρειών εκτιμάται στα 252 δισ. δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ για τις λιγότερο καινοτόμες εταιρείες στα 93 δισ. δολάρια.

-Τα δύο τρίτα των περισσότερο καινοτόμων εταιρειών υποστηρίζουν ότι η καινοτομία αποτελεί αναγκαίο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό σε αντίθεση με το 19% των λιγότερο καινοτόμων εταιρειών.

-Σχεδόν το 80% των περισσότερο καινοτόμων εταιρειών δηλώνουν ότι διαθέτουν μια λεπτομερώς καθορισμένη στρατηγική καινοτομίας, σε αντίθεση με το 47% των λιγότερο καινοτόμων εταιρειών.

-Οι πρωτοπόρες όσον αφορά την καινοτομία εταιρείες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να στοχεύουν σε σημαντικές ανακαλύψεις και επαναστατικές καινοτομίες.

-Οι πιο καινοτόμες εταιρείες είναι πιο πιθανό να ωθήσουν την ανάπτυξή τους μέσω συμμετοχών σε πρωτοπόρες μικρές εταιρείες (corporate venturing): 13% έναντι 7%.

-Οι πιο καινοτόμες εταιρείες χρησιμοποιούν πιο συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτύχουν εξωτερικές συνέργειες: 67% έναντι 39%.

-Οι περισσότερο καινοτόμες εταιρείες είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες καινοτομίας χωρίς οργανωμένη στρατηγική: 21% έναντι 32%.

Διαβάστε ακόμη: Microsoft: Στροφή στην καινοτομία από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις