Κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ για την Dow Ελλάς

Κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ για την Dow Ελλάς

Αύξηση κατά 8,4% του τζίρου είχε η εταιρεία μέσα στο 2013.

Περαιτέρω αύξηση των πωλήσεών της και σημαντική κερδοφορία, η οποία ωστόσο υπολείπεται εκείνης του 2012, κατέγραψε το 2013 η βιομηχανική εταιρεία Dow Ελλάς, θυγατρική του αμερικανικού ομίλου χημικών και πλαστικών προϊόντων Dow Chemical, ο οποίος προωθεί τη δημιουργία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την IBM, κέντρου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

Παρά την καθίζηση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας και της ζήτησης των μονωτικών προϊόντων της στην ελληνική αγορά, η επιχείρηση αύξησε τις πωλήσεις της.

Σύμφωνα με τον 54ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Dow Ελλάς το 2013 ανήλθαν σε 67,20 εκατ. ευρώ, από 61,98 εκατ. ευρώ το 2012 (58,86 εκατ. ευρώ το 2011, 46,41 εκατ. ευρώ το 2010 και 40,36 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,4% σε ποσοστό και κατά 5,22 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η αύξηση προήλθε από μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα, στο πλαίσιο του καταμερισμού εργασίας που αποφασίζει η αμερικανική μητρική εταιρεία. Η ελληνική βιομηχανία τροφοδοτεί με μεγάλες ποσότητες πολυστερίνης άλλες επιχειρήσεις του ομίλου σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας, όπου ο διεθνής όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει θέσει εκτός λειτουργίας ανάλογες βιομηχανικές μονάδες του.

Η επιχείρηση, η οποία είναι περισσότερο γνωστή στην αγορά από τα «μπλε» μονωτικά προϊόντα της, συγκράτησε το μεικτό της περιθώριο στα επίπεδα περίπου του 2012 (14,9% έναντι 15,1% το 2012), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των δέκα εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 9,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,1%).

Τελικώς, η Dow Ελλάς κατέγραψε κέρδη προ φόρων 5,27 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,60 εκατ. ευρώ το 2012 (4,05 εκατ. ευρώ το 2011, 0,46 εκατ. ευρώ το 2010 και 0,74 εκατ. ευρώ το 2009), μειωμένα κατά 5,9%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 3,52 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,51 εκατ. ευρώ το 2012 (1,85 εκατ. ευρώ το 2011, 0,14 εκατ. ευρώ το 2010 και 0,59 εκατ. ευρώ το 2009), μειωμένα κατά 21,9%, λόγω υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στο Λαύριο Αττικής, ανέρχονται σε 11,20 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 35,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 31,84 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση διαθέτει στον αμερικανικό όμιλο, επικεφαλής του οποίου στη θέση του προέδρου είναι ο ελληνικής καταγωγής μάνατζερ Άντριου Λιβέρης, μέρισμα 3,33 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου μερίσματος 4,29 εκατ. ευρώ και 7,28 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια, από τα ετήσια κέρδη και από κέρδη παλαιότερων ετών.

Διαβάστε ακόμη: ΙΒΜ και Dow Chemical Company επενδύουν στην Ελλάδα