Κέρδη 51,2 εκατ. στο εξάμηνο για τη ΔΕΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κέρδη προ φόρων ύψους 51,2 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε η ΔΕΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι ζημιών 318,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν στα 457,3 εκατ. από 9,3 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2019, ενώ η πρόβλεψη του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης, Γιώργου Στάσση, είναι πως στο τέλος του χρόνου τα λειτουργικά αποτελέσματα θα υπερβούν τον στόχο και θα κινηθούν μεταξύ 850 και 900 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη πως η επιχείρηση πραγματοποίησε το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας με επαναλαμβανόμενο EBITDA 275,3 εκατ. ευρώ το β ́ τρίμηνο 2020 (από 75,6 εκατ. το β ́ τρίμηνο 2019).

Σε σχέση με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, η ΔΕΗ σημειώνει πως «δεν φαίνεται να προκύπτουν για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρεία αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τα μέχρι τώρα μέτρα για τη μη διάδοση του Covid-19. Αντίθετα, προκύπτει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας λόγω σημαντικής μείωσης των δαπανών του ενεργειακού ισοζυγίου, που υπερκαλύπτει τη μείωση του κύκλου εργασιών , ενώ παράλληλα αντισταθμίζει καιτην αρνητική επίπτωση της καθυστέρησης των εισπράξεων από πελάτες».

Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το α ́ εξάμηνο 2020 μειώθηκε κατά 7% ενώ το β ́ τρίμηνο 2020, η μείωση ήταν 12,7 %.