Κερδοφόρο το α΄ εξάμηνο του 2013 για την εταιρεία Βαρβαρέσος

Εντυπωσιακά κέρδη μετά το αντίστοιχο ζημιογόνο εξάμηνο του 2012.

Κέρδη έναντι ζημιών εμφάνισε η Βαρβαρέσος, το Α΄ εξάμηνο του 2013. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της εταιρείας, για το εξάμηνο, παρουσίασαν κέρδη 12,72 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών – 2,32 εκατ. ευρώ, στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, για το εξάμηνο 2013, διαμορφώθηκε στα 10,61 εκατ. ευρώ έναντι 7,38 εκατ. ευρώ, το εξάμηνο του 2012.

Οι εξαγωγές, κατά το ίδιο διάστημα, ανήλθαν στα 7,06 εκατ. ευρώ, ποσοστό 66,49% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του εξαμήνου 2013 ανήλθαν σε κέρδη 13,72 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -1,11 εκατ. ευρώ του εξαμήνου 2012.

Επισημαίνεται ότι, στις 28.06.2013, ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιχορήγησης, ύψους 14.000.000 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν στις δανείστριες τράπεζες για μείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. «Το γεγονός αυτό επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της εταιρείας», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.