Κίνα: Μείωση των δασμών εισαγωγής σε 1.585 προϊόντα

Το Πεκίνο προχωρεί στη μείωση των δασμών εισαγωγής σε 1.585 προϊόντα, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς.

Το Πεκίνο προχωρεί από την 1η Νοεμβρίου στην μείωση των δασμών εισαγωγής σε 1.585 προϊόντα, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη για το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς.

Το μέσο επίπεδο δασμών θα μειωθεί από 10,5% σε 7,8%, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή που επιβλέπει την λειτουργία των τελωνείων στην χώρα.

Μετά την αναπροσαρμογή των δασμών, ο μέσος όρος θα μειωθεί στο 7,5% από 9,8% το 2017.

Το ποσοστό αυτό, είναι λίγο υψηλότερο από τους δασμούς που επιβάλλει η ΕΕ, αλλά χαμηλότερο από τους δασμούς που επιβάλλουν οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.