Κοινό ομολογιακό δάνειο έως και 200 εκατ. ευρώ εκδίδει η Aegean

Σε νέα ανακοίνωση της εταιρείας αναμένεται η περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

 

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Αegean, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 22.02.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον ν.4548/2018, ποσού εκατό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (150.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200.000.000) τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών».