Κλάδος Λογιστικής: Αγορά Εργασίας συναρτήσει των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Ο χώρος της λογιστικής παραδοσιακά θεωρείται απαραίτητος στον εμπορικό κόσμο και εξαιρετικά διαδεδομένος, λόγω του ρόλου και της αναγκαιότητας του λογιστή – φοροτεχνικού σε κάθε επιχείρηση.

* της Σωτηρίας Ι. Ελευθερίου

Τη σημερινή εποχή όπου η οικονομική ύφεση εντείνεται, η εγχώρια αγορά εργασίας ακολουθεί μια ανάλογη συρρίκνωση με τα ποσοστά ανεργίας να φθάνουν διψήφιο ποσοστό σε πολλούς κλάδους.

Ο χώρος της λογιστικής παραδοσιακά θεωρείται απαραίτητος στον εμπορικό κόσμο και εξαιρετικά διαδεδομένος, λόγω του ρόλου και της αναγκαιότητας του λογιστή – φοροτεχνικού σε κάθε επιχείρηση. Οι αμοιβές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και η ανεργία να είναι σχετικά πιο «ελεγχόμενη» , πάντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους στην αγορά εργασίας.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια και λόγω των οικονομικών συγκυριών, παρατηρείται μια στροφή των πτυχιούχων προς την μετέπειτα ακαδημαϊκή κατάρτιση στον τομέα της λογιστικής, με τα σχετικά με το αντικείμενο μεταπτυχιακά προγράμματα να έχουν την τιμητική τους. Προφανώς λοιπόν, το σύγχρονο εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι οδήγησε σε μια αλματώδη αύξηση της ζήτησης όλων των προγραμμάτων που εξειδικεύονται κυρίως στους τομείς της λογιστικής, των φοροτεχνικών, των τραπεζικών και των χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Σε μια μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2012 από τους κκ. Σταθακόπουλο Βλάση, Χαλικιά Ιωάννη και Παπαλεξανδρή Νάνσυ για λογαριασμό του Γραφείου Διασύνδεσης του εν λόγω Πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε ότι από το δείγμα των ερωτηθέντων, ένας στους δύο αποφοίτους πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των οικονομικών με κύριο σκοπό να αποκτήσει περισσότερη εξειδίκευση και κυρίως επειδή τους ενδιέφερε το θέμα του μεταπτυχιακού τους. Αυτό που έγινε κατανοητό είναι ότι όσο πιο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών υπάρχει σε προπτυχιακό επίπεδο, τόσο λιγότερη θέληση υπάρχει για μεταπτυχιακές σπουδές και το αντίστροφο.

Αναφορικά με τους κλάδους απασχόλησης των αποφοίτων του ΟΠΑ, οι τρεις πρώτοι κλάδοι απορρόφησης είναι ο τραπεζικός, ο εμπορικός και η εκπαίδευση, με το 22% των ερωτηθέντων να εργάζεται στο τμήμα του λογιστηρίου των επιχειρήσεων αυτών . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων του ΟΠΑ δεν εργάζεται σε μικρές οικογενειακές αλλά μεγάλες ή πολυεθνικές επιχειρήσεις, με το 83% να βρίσκει εργασία σε λιγότερο από ένα χρόνο από το χρόνο αναζήτησης .

Αυτή τη χρονική στιγμή, τα τρέχοντα προσφερόμενα προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σχετικά με τους κλάδους των χρηματοοικονομικών, λογιστικής και τραπεζικής είναι τα εξής:

• Π.Μ.Σ. Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
• M.Sc. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
• Π.Μ.Σ Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
• Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
• Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΑΤΕΙ Πειραιά)
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Ελεγκτική (ΑΤΕΙ Κρήτης)
• Π.Μ.Σ. στη Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ)
• Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
• Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση (ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η αγορά εργασίας στο χώρο της λογιστικής, εκτός από την πλήρη και επαρκή ακαδημαϊκή κατάρτιση, απαιτεί μια σειρά επιπρόσθετων προσόντων σε επίπεδο εκπαίδευσης, που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και το ενδιαφέρον του βιογραφικού του εκάστοτε υποψήφιου λογιστή – φοροτεχνικού ως ακολούθως:

1) Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων και επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα λογιστικού και φοροτεχνικού περιεχομένου, που είναι αναγνωρισμένα στην αγορά εργασίας. Η διαφορά των εν λόγω σεμιναρίων με την ακαδημαϊκή κατάρτιση είναι ο πρακτικός προσανατολισμός που διαθέτουν, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν πιο απλά και εμπειρικά το θεωρητικό μέρος της λογιστικής προσφέροντας παράλληλα πρακτική εμπειρία και κατανοητή εφαρμογή.

2) Συμμετοχή σε προγράμματα ορισμένου χρόνου που προσφέρουν πρακτική άσκηση και εργασία στο χώρο της λογιστικής. Τόσο μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και διαμέσου κρατικών φορέων και προγραμμάτων, όπως το διαδεδομένο Voucher, πολλοί πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν προϋπηρεσία και πρακτική εμπειρία, που θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους και κυρίως θα εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις.

3) Συνεχής ενημέρωση των υποψήφιων λογιστών πάνω στις ισχύουσες νομοθετικές εξελίξεις, την αλλαγή του φορολογικού συστήματος, τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και όλες τις αλλαγές που αφορούν τις λογιστικές αρχές και κανόνες. Αν μη τι άλλο, ο κλάδος της λογιστικής είναι αρκετά δυναμικός και συνεχώς εξελίξιμος, συνεπώς ο κάθε επαγγελματίας του χώρου θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να απεικονίζει από ουσιώδη άποψη τη χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης με σαφήνεια και εγκυρότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η συνεχής ενημέρωση μέσω Τύπου ή άλλων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για τις γενικότερες εξελίξεις που αφορούν την ελληνική Οικονομία, τις εγχώριες επιχειρήσεις, την πορεία του Χρηματιστηρίου κ.ά, ώστε να υπάρχει διαρκής επαφή με την πορεία της λογιστικής και των οικονομικών.

Προφανώς η ανάγκη ενημέρωσης διευρύνεται και περιλαμβάνει και τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας. Η πληροφόρηση μέσω των ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας, η επικοινωνία με τα γραφεία διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διεύρυνση των δικτύων γνωριμιών και η επικοινωνία με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, είναι κάποιες από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην προσπάθεια αναζήτησης της εργασίας και στον κλάδο της λογιστικής.

*Η Σωτηρία Ι. Ελευθερίου είναι Λογίστρια – Φοροτεχνικός Α΄Τάξης, Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής, Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress (www.careerinprogress.gr) και την αρθρογραφία της μπορείτε να την παρακολουθείτε στο www.sotele.gr