Κομισιόν: Περισσότερες αρμοδιότητες στην ΕΕ για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να αναλάβει η ΕΕ το ρόλο που άτυπα είχε ως τώρα το Λονδίνο.

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα από τις χώρες – μέλη στην ΕΕ, καθώς η Ένωση ετοιμάζεται για την αποχώρηση του Λονδίνου, που είναι το κύριο χρηματοπιστωτικό της κέντρο.

Η πρόταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μακροπρόθεσμο σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στην κοινή εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κλάδου και να διευρύνει τον έλεγχο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών Αρχών επί των ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ΕΕ.

«Αυτό που προτείνουμε είναι μια σταδιακή προσέγγιση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις. Δήλωσε ότι η κίνηση είναι φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική. «Εν τέλει μπορούμε να φθάσουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή για τις κεφαλαιαγορές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Οι προτάσεις της Κομισιόν χρειάζονται τη στήριξη των κρατών-μελών και των βουλευτών της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη εμφανίζονταν απρόθυμα να παραχωρήσουν τις εποπτικές αρμοδιότητες, αλλά η οικονομική κρίση επέτρεψε κάποιες σημαντικές αλλαγές, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλαμβάνει την εποπτεία των μεγαλύτερων τραπεζών της ευρωζώνης. Η ενδυνάμωση της εποπτείας της ΕΕ επί του χρηματοπιστωτικού τομέα έγινε πιο άμεση ανάγκη λόγω της ψήφου της Βρετανίας υπέρ της αποχώρησής της από την ΕΕ. «Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος στην Ευρώπη αλλάζει λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

Σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της αποκαλούμενης Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στις εποπτικές Αρχές της ΕΕ η άμεση εποπτεία κρίσιμων χρηματοπιστωτικών δεικτών, όπως του Euribor, και ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων, όπως των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εποπτεύονται, επίσης, πιο αυστηρά από τις εποπτικές Αρχές της ΕΕ στον σχεδιασμό των εσωτερικών μοντέλων για τον υπολογισμό των κινδύνων τους.