Κουντουρά: Ευκαιρία για ελληνικές επενδύσεις στην Κίνα προσφέρει η Alibaba

Κουντουρά: Ευκαιρία για ελληνικές επενδύσεις στην Κίνα προσφέρει η Alibaba
H ÁíÕÐÏÉÊ áñìüäéá ãéá èÝìáôá Ôïõñéóìïý, ¸ëåíá ÊïõíôïõñÜ ìéëÜ óôçí áíáðôõîéáêÞ çìåñßäá ôïõ ÔÅÅ ãéá ôç óõíåñãáóßá ÅëëÜäáò – Êýðñïõ - ÉóñáÞë, ÄåõôÝñá 27 Éïõíßïõí 2016. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Ανοιχτή πρόσκληση στους Kινέζους να επισκεφτούν τη χώρα μας και να επιχειρήσουν στον κλάδο του τουρισμού απηύθυνε η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού.

Ανοιχτή πρόσκληση στους Kινέζους να επισκεφτούν τη χώρα μας αλλά και να επιχειρήσουν στον κλάδο του τουρισμό απηύθυνε η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, από το βήμα της εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, για την διαδικτυακή πλατφόρμα διεπιχειρησιακού εμπορίου Alibaba.

Η Ελλάδα όπως είπε η υπουργός αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους επισκέπτες από την Κίνα και την ίδια στιγμή δίνεται η δυνατότητα και στους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

Προς την κατεύθυνση αυτή ανάφερε η υπουργός η παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα θα δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες τουριστικούς επιχειρηματίες να συνάψουν συνεργασίες στην Κίνα.

Εστιάζοντας στην πολιτική του υπουργείου η αρμόδια υπουργός σημείωσε ότι έμφαση δίνεται στο άνοιγμα των νέων αγορών. Μάλιστα, η προσέγγιση και το άνοιγμα της αγοράς της Κίνας που ξεκίνησε το 2015 αποδίδει καρπούς. Το 2016 υπογράμμισε η κα Κουντουρά έχει επιτευχθεί μεγάλη αύξηση του εισερχόμενου ρεύματος από τη χώρα του Δράκου.

Ενδεικτικό της δυναμικής του εισερχόμενου τουρισμού από την Κίνα αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο κ. Χατζηθεοδοσίου από το επιμελητήριο της Αθήνας που όπως είπε, οι κινέζοι που επισκέφτηκαν την Αμερική το 2015 ήταν 2,6 εκατομμύρια και η κατά κεφαλήν τους δαπάνη ανήλθε σε 10.000 δολάρια. «Φανταστείτε, όπως είπε, η Ελλάδα να προσελκύσει 1 εκατ. τουρίστες από τους 120.000 που είναι σήμερα», σημείωσε.

Σε κάθε περίπτωση το κλειδί για τη μεγέθυνση της τουριστικής κίνησης από την Κίνα προς την Ελλάδα, είναι η αναβάθμιση των αεροπορικών συνδέσεων προς τα ελληνικά αεροδρόμια και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλονται προσπάθειες, όπως τόνισε η υπουργός.

Τέλος, το αρμόδιο υπουργείο καταβάλλει προσπάθειες και για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών, καθώς οι πρόσφατες παραγωγές των κινέζων στη χώρα μας έφεραν αποτέλεσμα, όπως τονίστηκε.