KPMG: Έτοιμες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις

KPMG: Έτοιμες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις

Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αγκαλιάζουν το disruption, εμπιστεύονται τα δεδομένα και έχουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Από την πρώτη διεθνή έκθεση της KPMG για Global Female Leaders (GFLs) προκύπτει ότι οι γυναίκες-στελέχη επιχειρήσεων είναι καλά προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, ενώ στην πλειοψηφία τους (77%) θεωρούν το disruption περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή. Οι μισές GFLs (51%) πιστεύουν ότι η εταιρεία τους είναι συντελεστές του disruption στον κλάδο τους, παρά θύμα του disruption από τους ανταγωνιστές.

Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, της εντυπωσιακής αντίθεσης με την πρόσφατη μελέτη KPMG 2018 Global CEO Outlook, όπου μόνο το 15% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μειωμένη αντιπροσώπευση των γυναικών στο ρόλο της CEO). Διαφορές παρατηρούνται, όμως, και με την πλειονότητα των GFLs (77%), οι οποίες εμφανίζονται αρκετά σίγουρες για τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείες τους, έναντι των ανδρών ομόλογών τους, οι οποίοι είναι σίγουροι σε ποσοστό 90%!

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκινά από την εις βάθος κατανόηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των πελατών μας», επισημαίνει η Susan Ferrier, Global Head of People της KPMG International. «Οι Γυναίκες σε Παγκόσμιες Ηγετικές Θέσεις που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται πανέτοιμες να οδηγήσουν τις εταιρείες τους στην ανάπτυξη και την κερδοφορία».

Εξοικείωση με την ψηφιοποίηση, την τεχνολογία και τα δεδομένα

* Το 93% διαπιστώνουν ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών καινοτομίας και της υλοποίησής αυτής την επόμενη τριετία.

* Το 77% θα αυξήσει τη χρήση των προγνωστικών μοντέλων/αναλύσεων δεδομένων.

* Το 58% έχουν λάβει στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, αντί να τα παραβλέπουν χάριν της διαίσθησης, την τελευταία τριετία.

* Το 48% νιώθουν εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η τεχνολογία blockchain, η μεικτή πραγματικότητα και οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις.

* Μόνο το 21% των GFLs πιστεύουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους έχει μη ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά στην απόδοση επενδύσεων από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Αντίστοιχα, αυτό το πιστεύει το 55% των συμμετεχόντων στη μελέτη CEO Outlook.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις», αναφέρει η Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια & COO της KPMG. «Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία πρέπει να λαμβάνουμε τις αποφάσεις ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών, για παράδειγμα, αυξάνεται διαρκώς. Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις διαθέτουν τις ικανότητες και τα προσόντα να οδηγήσουν τις εταιρείες τους σε αυτούς τους τεχνολογικά ανατρεπτικούς και συναρπαστικούς καιρούς».

Γενική αισιοδοξία για τις προοπτικές και τις στρατηγικές ανάπτυξης, καθώς και το δυναμικό

* Το 73% των GFLs αναμένουν αύξηση του κύκλου εργασιών άνω του 2%, ενώ το 17% αναμένει ανάπτυξη κάτω από 2%. Αντίστοιχα, περισσότεροι από τους μισούς άντρες CEO (55%) δεν αναμένουν ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 2%.

* Όσον αφορά στις στρατηγικές ανάπτυξης, οι GFLs επικεντρώνονται στην οργανική ανάπτυξη, με το 45% να θεωρεί πως αποτελεί την καλύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Στη μελέτη CEO Outlook, αντιθέτως, μόνο το 28% προτάσσει την οργανική ανάπτυξη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (33%) επικεντρώνεται στις στρατηγικές συμμαχίες.

* Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τις προσδοκίες για αύξηση του δυναμικού, με το 33% των GFLs να αναμένουν αύξηση τουλάχιστον 6%, σε σύγκριση με 37% των αντρών ομολόγων τους.

* Ωστόσο, οι GFLs είναι περισσότερο επιφυλακτικές σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο δυναμικό, καθώς μόλις το 47% υποστηρίζει ότι θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις από αυτές που θα καταργήσει. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες CEO ήταν 62%.

Σιγουριά για τους παράγοντες επιτυχίας, τις ποσοστώσεις και τις προσδοκίες

Οι GFLs είναι ευέλικτες και γνωρίζουν τα δυνατά τους σημεία. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να πιστεύουν ότι χρειάζεται αλλαγή της νοοτροπίας προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων.

* Μόνο το 28% βλέπουν το επόμενο βήμα της σταδιοδρομίας τους στην υφιστάμενη εταιρεία.

* Οι 8 στις 10 (83%) θεωρούν τα προγράμματα ενίσχυσης των γυναικών ως έναν καλό τρόπο για προώθηση περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Στην ερώτηση πού αποδίδουν την επιτυχία τους, πάντως, κατατάσσουν την ποσόστωση υπέρ των γυναικών στην τελευταία θέση (4%).

* Ως τους δύο σημαντικότερους παράγοντες της προσωπικής τους επιτυχίας αναφέρουν τα ισχυρά προσωπικά δίκτυα και την καλή επικοινωνία.

Όπως σημειώνει η Ferrier, «η φωνή των γυναικών είναι καθοριστική για την επίτευξη διαφοροποιημένης και ολοκληρωμένης οπτικής. Οι GFLs που συμμετείχαν στην έρευνα αντιλαμβάνονται ότι στην ψηφιακή εποχή, η ηγεσία πρέπει να αγκαλιάσει διαφορετικές κατηγορίες του δυναμικού προκειμένου να επιτύχει ενίσχυση της απόδοσης της επιχείρησης».