Κρι – Κρι: Έκτακτη Γ.Σ. στις 29/10 για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων

Κρι – Κρι: Έκτακτη Γ.Σ. στις 29/10 για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων

Τα ομολογιακά δάνεια είναι έως 8 εκατ. ευρώ.

Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29/10, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χ.λ.μ Σερρών –Δράμας, Σέρρες, για την έγκριση σύναψης κοινών ομολογιακών δανείων έως 8 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η διοίκηση της Κρι – Κρι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Έγκριση σύναψης κοινών ομολογιακών δανείων της Εταιρείας συνολικού ύψους έως οκτώ εκατομμυρίων Ευρώ (8.000.000,00€) για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου επέκτασης της μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων.

2) Έγκριση διανομής των αποθεματικών του άρθ. 45 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν.4172/2013.

 Διαβάστε ακόμη: Έρχονται και στην Ελλάδα τα ΑΤΜ ανάληψης … γάλακτος!