Κρίσιμη μέρα για τις καταθέσεις στη Κύπρο

Κρίσιμη μέρα για τις καταθέσεις στη Κύπρο

Αποφασίζουν για το ύψος του «κουρέματος» των ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου.

Στο τελικό στάδιο για το ύψος του «κουρέματος» των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, έχουν εισέλθει οι διαπραγματεύσεις της κυπριακής κυβέρνησης, της Κεντρικής Τράπεζας και της τρόικα.

Το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί από το ύψος των κεφαλαίων που θα κριθεί ότι θα πρέπει να έχει η Τράπεζα Κύπρου κατά την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης, στο οποίο εισήλθε πριν τέσσερις μήνες.

Ο οίκος KPMG έχει παραδώσει τις εκθέσεις για την αποτίμηση της Τράπεζας Κύπρου και της «καλής» Λαϊκής, μαζί με σενάρια για το λογιστικό χειρισμό διαφόρων στοιχείων ενεργητικού όπως το ομόλογο ανακεφαλαιοποίησης και τις επενδύσεις της Λαϊκής.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε «κούρεμα» των 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, κάπου 3,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα διατάγματα που εκδόθηκαν τον Μάρτιο, θα μπορεί να κουρέψει μέχρι 60%.

Ένα άλλο 30% βρίσκεται δεσμευμένο στην Τράπεζα και το 10% έχει ήδη αποδεσμευτεί. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε ότι το «κούρεμα» θα είναι κοντά στο 50%.