Κρητικός: Στα 420 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2021, με ώθηση από τα νέα σημεία

Κρητικός: Στα 420 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2021, με ώθηση από τα νέα σημεία
20 νέα καταστήματα στο α' εξάμηνο του 2022 - Επενδύσεις 12,8 εκατ. ευρώ το 2021 και προσθήκη 30 καταστημάτων - Τα οφέλη από την CRM.

Ισχυρή ώθηση στα μεγέθη της αλυσίδας Κρητικός δίνουν οι επενδύσεις σε νέα καταστήματα και η ενίσχυση του δυναμικού της -μετά την αποχώρηση από τον ΕΛΟΜΑΣ- με την ενσωμάτωση του δικτύου καταστημάτων της CRM στην Κρήτη, επένδυση που με βάση τις προβλέψεις θα πρόσθετε 50 εκατ. ευρώ τζίρο στα μεγέθη του 2021.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2021 ανήλθε σε 419,8 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 18,05% σε σχέση με το 2020 (355,6 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,38 εκατ. ευρώ με αύξηση 54,36% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,25%. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2021 διαμορφώθηκαν σε 16,56 εκατ. ευρώ έναντι 14,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ενώ η διοίκηση προτίθεται να προτείνει μέρισμα 780.000 ευρώ.

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο με έντονο ρυθμό και το 2021, ενώ επενδύει και το 2022 στην δημιουργία νέων καταστημάτων, στην επέκταση του δικτύου της με τη σύναψη εμπορικών συνεργασιών με την μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise) αριθμώντας σήμερα 279 καταστήματα (219 εταιρικά και 60 franchise και αντιπρόσωποι).

Ειδικότερα το 2021 προέβη σε συνολικές επενδύσεις παγίου εξοπλισμού ύψους 12,8 εκατ. ευρώ και πρόσθεσε στο δυναμικό της 30 νέα καταστήματα. Το σύνολο των καταστημάτων που απαρτίζουν το δίκτυο της εταιρείας (εταιρικά, αντιπρόσωποι, franchise) στο τέλος του 2021 ήταν 262.

Σημειώνεται ότι την 1η Ιανουαρίου του 2021 ολοκληρώθηκε και η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Cretan Retail Management– Παντοπωλεία Κρήτης (CRM) και το σύνολο της περιουσίας της μεταβιβάστηκε στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Οι επενδύσεις το 2022

Η διοίκηση της Κρητικός εμφανίζεται ικανοποιημένη από τις επιδόσεις της εταιρείας δεδομένης της κρίσης και συνεχίζει να επενδύει στην δημιουργία νέων καταστημάτων, κυρίως σε περιοχές όπου έχει μικρή η και καθόλου παρουσία, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων καταστημάτων. Ήδη στο α’ εξάμηνο του 2022 προστέθηκαν στο δίκτυο 20 νέα καταστήματα, 13 εταιρικά και 7 franchise. Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας είναι η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού, ανάλογα με τον τομέα ενασχόλησής του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε ένα συνεχώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Για τις προοπτικές το 2022 διαφαίνονται πολύ θετικές, σύμφωνα με τη διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων χρόνων και το συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που ανταποκρίνεται στην πολιτική της, που παραμένει εστιασμένη στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών με ποιοτικά προϊόντα στην καλύτερη τιμή.